Knowledge

Само една искра на красота в осъзнатост, в будното състояние се проявява като знание, като мъдрост.