Sri Sri on Meditation

Search results

  1. Spørgsmål om meditation

    ?-1: Hvordan får jeg min indre stemme til at være stille, mens jeg mediterer? Sri Sri Ravi Shankar: Der er flere ting du kan gøre. Den første er at acceptere den og lade være med at kæmpe imod. Du kæmper imod og føler, at du ikke burde have denne støj. J ...
  2. Meditation & Menneskelige Værdier

    Hvad er menneskelige værdier? Medfølelse, samarbejde, venlighed, smil, latter, godt humør, hjælpsomhed, en følelse af at høre sammen, værne om hinanden – alle disse kvaliteter bidrager til menneskelige værdier, og de skal næres og fremhæves. Grundliggende ...
  3. Meditation for World Peace

    Alle verdenspoblemer, fra militærkonflikter til hjemlige konflikter, er forårsaget af vold. Gennem meditation kan vi fjerne årsagen til vold og på den måde skabe fred i verden. Enhver handling, som udføres uden indre fred, vil kun medføre fortrydelse. Og ...
Displaying 3 results