Other Wisdom Sheets

Search results

  1. Meditation & Menneskelige Værdier

    Hvad er menneskelige værdier? Medfølelse, samarbejde, venlighed, smil, latter, godt humør, hjælpsomhed, en følelse af at høre sammen, værne om hinanden – alle disse kvaliteter bidrager til menneskelige værdier, og de skal næres og fremhæves. Grundliggende ...
  2. Meditation for World Peace

    Alle verdenspoblemer, fra militærkonflikter til hjemlige konflikter, er forårsaget af vold. Gennem meditation kan vi fjerne årsagen til vold og på den måde skabe fred i verden. Enhver handling, som udføres uden indre fred, vil kun medføre fortrydelse. Og ...
Displaying 2 results