ART Excel tečaj

"Pravo mjerilo uspjeha je sretno, zdravo i prilagođeno dijete koje se može učinkovito nositi sa izazovima života."
- Sri Sri Ravi Shankar

Naziv je skraćenica od en­gleskog All ‘Round Training in Ex­ce­lence - Sveobuh­vatni trening izvrsnosti.

Osmišljen u praktičnom i zabavnom formatu, tečaj je pogodan za djecu iz svih područja, u dobi između 8 i 13 godina. ART Excel tečaj pomaže djeci da steknu dobre osobne vještine i otvara im put do njihovih najboljih prirodnih potencijala. 

Kako bi u životu bila uspješna, djeci su osim akademskih vještina, potrebne i životne vještine, i u tom području ART Excel tečaj ima veliku važnost.

ART Excel učenici uče:

  • Šest zlatnih ključeva uspjeha
  • Yogu i tehnike disanja koje pomaže u otklanjanju strahova i tjeskobe
  • Tehnike koje povećavaju fokus i koncentraciju
  • Jednostavne meditacije i tehnike opuštanja
  • Vještine u prijateljstvu, vodstvu i timskom radu

Kroz zabavu i smijeh, ART Excel učenici uče vrijedne lekcije o dijeljenju s drugima, skladnom radu i igri i razvijanju osjećaja pripadnosti s drugima. Djeca postaju samoizražajnija i osjećaju se ugodno i prirodno među različitim grupama ljudi. Aktivnosti kao što su stvaranje novog prijatelja svaki dan i slučajni akt ljubaznosti, pomažu učenicima da postanu svjesni potreba drugih i potiču integraciju ljudskih vrijednosti u njihov svakodnevni život. Sama djeca, kao naši najveći kritičari, ocjenjuju ovaj program izvrsnim.

Radionice se u Hrvatskoj provode od 2001. godine i do sada ih je prošlo više od 1200 učenika uz fi­nan­cijsku po­dršku općine Vela Luka, Dubrovačko-neretvanske žu­panije, udruge Zdravi grad - Dubrovnik, IRC Komiteta za među­nar­odnu pomoć, Min­istarstva prosv­jete i športa, Min­istarstva rada i so­ci­jalne skrbi, Min­istarstva zdravstva i Min­istarstva bran­itelja, obitelji i među­gen­eraci­jske sol­i­darnosti.

datumi radionica...