ANBI

Stichting Art of Living Nederland is sinds 2007 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI is een instelling zonder winstoogmerk die zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. In praktisch opzicht betekent de ANBI status voor donateurs dat giften aan Art of Living Nederland fiscaal aftrekbaar zijn.

Hieronder vind u onze inhoudelijke en financiële jaarverslagen.

De jaarrekening van 2013 volgt spoedig.

Jaarrekening van 2012: