Ken je Kind

Ouderschap kan een erg waardevolle ervaring zijn in iemands leven. Door maatschappelijke of persoonlijke veranderingen op het gebied van levensstijl, waarden en gezinssamenstelling, kan ouderschap echter ook een uitdaging worden. Doordat kinderen tegenwoordig worden blootgesteld aan een overvloed aan indrukken, is het verschil met een aantal jaren geleden erg groot.Kinderen en volwassenen kijken heel verschillend naar deze wereld. De blik van een kind is vol verwondering, verbazing en opwinding, onschuldige ondeugendheid en eenvoud. Het kind neemt heel geleidelijk de omgeving, die de eerste jaren bestaat uit ouders en leraren, in zich op en begint ideeën te uiten die het krijgt door te observeren. Maar door het fundamentele verschil tussen het perspectief van een kind en dat van een volwassene, klagen ouders vaak over het gedrag van hun kinderen. Met name gaat het dan om eetgewoonten, leren, gedrag naar ouderen etc.

Enkele voorbeelden:

a) Hij luistert niet naar me.

b) Zij eet helemaal niet goed.

c) Mijn kinderen zijn zo hyperactief. Het is moeilijk om hen tot rust te brengen.

d) Ze zitten vastgeplakt aan de tv of spelen de hele tijd computerspelletjes.

e) Ze lopen weg van hun huiswerk en andere dingen die ze zouden moeten doen.

f) En nog veel meer

Het kan behoorlijk frustrerend zijn voor volwassenen om met bepaald gedrag om te gaan, terwijl het kind zich eveneens onbegrepen voelt.

Binnen enkele jaren kan de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind hierdoor verslechteren. Tegenwoordig is er vaak sprake van een gebrek aan intimiteit tussen jongeren en hun ouders. De kans dat dit gebeurt is groter in een moderne stad waar vaak beide ouders werken en daardoor weinig tijd met hun kind kunnen doorbrengen. De tijd die over is gaat regelmatig op aan het omgaan met emotionele uitbarstingen van het kind, huiswerk etc.

Ouders voelen zich dan schuldig omdat ze niet in staat zijn hun volledige aandacht te schenken aan de behoeften van hun kind. Dit is opnieuw een bron van stress die vervolgens hun werkprestatie beïnvloedt.

Ken je Kind is een twee uur durende interactieve workshop van Art of Living, die ouders helpt om met dergelijke onderwerpen om te gaan. Ken je Kind onderzoekt de achterliggende oorzaak van het gedrag van kinderen en helpt ouders om hun kinderen beter te begrijpen. Door inzicht in de manier waarop kinderen denken kunnen ouders hun kinderen helpen zich volledig te ontplooien en blijft de mooie relatie met het kind bewaard, ook als het kind opgroeit tot tiener en volwassene. Het maakt hen bewust van kleine dingen die ze misschien over het hoofd zien, maar die een diepe impact hebben op kinderen. Duizenden ouders hebben al ervaren dat op deze manier de harmonie in de relatie met hun kind is hersteld. Ook mensen die werken met kinderen hebben veel baat bij de workshop.

De 'Ken je Kind' workshops zijn toegankelijk voor iedereen en kunnen op aanvraag in heel Nederland gegeven worden. Ze kunnen op verzoek ook als ouderavond op een kinderdagverblijf,lagere school, of als workshops voor de docenten (en leidsters van naschoolse opvang etc.) worden gegeven.De workshops worden geleid door Marga van Klinken, zij is sinds 1999 teacher voor Art of Living.

Informatie en opgave:

marga.van.klinken@aofl.nl

020 – 6 822 508

06 – 558 551 88

www.artofliving.org