Prison SMART

"In iedere dader zit een slachtoffer dat om hulp roept. Ook deze persoon is een slachtoffer van onwetendheid, kleingeestigheid en gebrek aan bewustzijn. Het is de stress, het ontbreken van een brede visie op het leven, gebrek aan begrip en slechte communicatie die leiden tot geweld in de samenleving." Sri Sri Ravi Shankar
 

Onderzoeken tonen aan dat de psychische hulpverlening aan gedetineerden ernstig tekort schiet. Dit bemoeilijkt in grote mate hun terugkeer in de samenleving als evenwichtige, gelukkige en verantwoorde mensen. De visie achter het Prison SMART programma is dat misdaden vaak voortkomen uit onwetendheid en geaccumuleerde stress in het zenuwstelsel. Noch thuis noch op school hebben deze mensen geleerd hoe om te gaan met negatieve gevoelens zoals haat, jaloezie, hebzucht, woede of frustratie. Als zodanig schuilt in elke dader eigenlijk ook een slachtoffer dat hulp nodig heeft.

Het aanleren van praktische technieken in combinatie met de onderliggende kennis over het functioneren van onze geest, emoties en lichaam en de bijzondere rol die de adem hierin vervult, kan mensen een heel stuk op weg helpen om op een constructievere en minder schadende manier (voor zichzelf en anderen) om te gaan met moeilijke situaties en emoties. Prison SMART biedt deze praktische en effectieve kennis en technieken, waardoor de vicieuze circel van geweld en negatieve emoties kan worden doorbroken en mensen opnieuw een zinvol en waardevol leven kunnen leiden.

Het Prison-SMART-programma wordt aangeboden in gevangenissen in Rusland, India, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Slovenië, Bosnië, Kroatië, Kosovo, Denemarken en Duitsland. In totaal hebben al meer dan 100.000 gedetineerden de cursus gevolgd.

SMART staat voor Stress Management and Rehabilitation Training. Deze cursus is aangepast aan de specifieke omstandigheden en behoeften van gedetineerden.

Voordelen

  • Betere slaap

  • Minder gevoelig voor stress

  • Grotere innerlijke vreugde

  • Stabielere geest (minder malen)

  • Positievere kijk op het leven (minder zorgen)

  • Meer enthousiasme

  • Grotere zelfbeheersing

  • Afname van depressieve gevoelens

  • Minder behoefte aan roken

  • Betere lichamelijk conditie


Ook is het praktische SMART-programma een welkome aanvulling op de al bestaande opleidingen en trainingen voor het personeel. Bij het programma voor justitiële medewerkers ligt de focus meer op teambuilding en het voorkomen van stress en burnout en leren de deelnemers praktische vaardigheden die onontbeerlijk zijn in het stressvrij omgaan met de hoge eisen van hun beroep.

‘De gedetineerden die deze nieuwe benadering in stress management hier hebben gevolgd zijn tevreden over de voordelen. Ze melden consequent dat de instrumenten die aangereikt worden nuttig zijn binnen de gevangenis bij het hanteren van conflicten, omgaan met depressie, woede en zorgen. Ze hebben ook het gevoel dat het programma na vrijlating hen blijvend zal helpen bij het voorkomen van terugval in alcohol, drugs and criminaliteit. We hebben niets negatiefs gehoord over het programma van de gedetineerden. Het is duidelijk iets goeds.’
Directeur gevangenis Delhi


Zie voor meer informatie: www.prisonsmart.org