Kursy NAP (Non Aggression Program)

Kursy NAP (Non Aggression Program) 

„Dzieci od samego początku są przyjacielskie. Jeżeli nie są przyjacielskie to z powodu stresu”NAP to charytatywny program edukacyjno-wychowawczy adresowany do dzieci i młodzieży. To przystępne i urozmaicone zajęcia pozwalające uświadomić sobie własne emocje oraz zapanować nad trudnościami życia szkolnego i problemami okresu dojrzewania. Jest to szczególnie ważne w tym trudnym okresie kształtowania osobowości. Program pomaga w poznaniu własnych ograniczeń i emocji, a także źródeł stresu i napięć. Celem jest ukształtowanie tolerancyjnego, odpowiedzialnego stosunku do samego siebie i do otoczenia, a także nauczenie twórczego wykorzystywania zasobów własnego potencjału i energii twórczej.

Program NAP obejmuje:

  • ćwiczenia wyciszające
  • gry
  • zabawy
  • dyskusje
  • warsztaty grupowe
  • ćwiczenia z dźwiękiem
  • ćwiczenia relaksacyjne
  • ćwiczenia oddechowe

Techniki i ćwiczenia programu NAP przyczyniają się do rozwoju i podniesienia:

a. poprawnych relacji z otoczeniem (rodzina, szkoła) i z sobą samym (dyskusje, warsztaty grupowe);

b. świadomości grupowej i społecznej;

c. świadomości praw rządzących ciałem, umysłem i emocjami;

d. umiejętności podnoszenia poziomu energii w ciele i utrzymania entuzjazmu;

e. umiejętności przeciwdziałania agresji;

f. poziomu zaufania;

g. umiejętności pozbywania się stresu i napięć;

W tej chwili z Programów NAP korzystają:

Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie, Dom Kultury w Krasnem, Szkola Podstawowa w Krasnem im. Mikolaja Kopernika oraz

Gimnazjum w Krasnem im. Jana Pawła II

Gorąco zachęcamy do dołączenia do tego bezpłatnego programu!

Kontakt: Krolina Kopocz: 697 699 355, Kamila Celińska: 606 401 610