Pomoc w klęskach żywiołowych

Dzięki światowej sieci woluntariuszy, Fundacja Art of Living sprawnie reaguje na klęski żywiołowe - niezależnie od miejsca ich wystąpienia. Udziela nie tylko wsparcia materialnego, ale również psychicznego. To właśnie sieć wolontariuszy sprawiła, że Fundacja Art of Living jest obecnie wiodącą organizacją na świecie, która prowadzi programy rehabilitacyjne dla ofiar klęsk żywiołowych.

Praca wolontariuszy nie ogranicza się tylko do doraźnej pomocy ofiarom Tsunami, trzęsienia ziemi w Gujarat czy innych klęsk żywiołowych. Obejmuje ona również działania rehabilitacyjne na obszarach, które dotknęła katastrofa. W trakcie akcji ratunkowych wolontariusze, często zapominają o własnym bezpieczeństwie.

Fundacja Art of Living wraz z siostrzanymi organizacjami International Association for Human Values (IAHV) i Vyakti Vikas Kendra India (VVKI), pomagają  grupom społecznym, które ucierpiały wskutek przemocy oraz klęsk żywiołowych.

Bezpośrednie wsparcie materialne oraz służba

Art of Living zapewnia pomoc doraźną podczas nagłych sytuacji oraz wsparcie materialne (m.in. leki, pożywnienie i schronienie) w następstwie katastrof. Sztab lekarzy, psychologów oraz innych specjalistów ds. zdrowia psychicznego i fizycznego, służy pomocą poszkodowanym.

Uwalnianie od traumy

W przypadku osób, które ucierpiały wskutek poważnej traumy fizycznej i emocjonalnej, sama pomoc materialna nie wystarczy. Usuwanie stresu pourazowego warunkuje powrót do normalnego życia. Fundacja Art of Living opracowała specjalny Program Eliminujący Stres. Jak pokazują badania przeprowadzone na dużych grupach ofiar Tsunami w południowo - wschodniej Azji, program ten w zaledwie 4 dni daje efekty, które osiąga się miesiącami psychoterapii.

Rehabilitacja długoterminowa

Istotnym elementem rehabilitacji ofiar jest zapewnienie im trwałych środków utrzymania. Wolontariusze AOL współpracują na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi ze społecznościami lokalnymi. Wspólnie budują domy, systemy kanalizacyjne, drogi, szkoły, ośrodki szkoleniowe oraz inną niezbędną infrastrukturę.