WPROWADZENIE

 

Niniejsza Polityka prywatności jest zawarta pomiędzy Art of Living Education Sp. z oo w imieniu własnym i jego podmiotów stowarzyszonych, spółek grupy, podmiotów powiązanych i licencjodawców („Organizacja”).

 

Organizacja rozumie, że twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy ci na tym, jak Twoje informacje są wykorzystywane i udostępniane. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza naszą stronę internetową i będziemy zbierać i wykorzystywać informacje wyłącznie w sposób, który jest dla Ciebie użyteczny iw sposób zgodny z twoimi prawami i naszymi obowiązkami wynikającymi z obowiązującego prawa.

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania przez nas z wszelkich danych zebranych przez nas w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Uznaje się, że akceptujesz naszą Politykę prywatności po pierwszej wizycie na naszej stronie. Jeśli nie akceptujesz i zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej strony.

 

 

CEL, POWÓD

 

Organizacja zobowiązuje się do przestrzegania międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy organizacji na całym świecie i opiera się na ogólnie przyjętych, podstawowych zasadach ochrony danych. Polityka prywatności stanowi jeden z niezbędnych warunków ramowych dla transgranicznej transmisji danych między Organizacją.

 

STOSOWANIE PRAWA KRAJOWEGO

 

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje międzynarodowe zasady ochrony danych bez zastępowania obowiązujących przepisów krajowych. Uzupełnia krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Odpowiednie prawo krajowe będzie miało pierwszeństwo w przypadku, gdy jest sprzeczne z niniejszą Polityką prywatności, lub ma bardziej rygorystyczne wymagania niż niniejsza Polityka prywatności. Treść niniejszej polityki prywatności będzie przestrzegana w przypadku braku odpowiedniego ustawodawstwa krajowego. W przypadku sprzeczności między ustawodawstwem krajowym a polityką prywatności Organizacja będzie pracować nad znalezieniem praktycznego rozwiązania, które spełnia cel Polityki prywatności.

 

 

 ZAKRES

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej strony internetowej. Nie obejmuje żadnych stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej strony (niezależnie od tego, czy udostępniamy te linki, czy też są one udostępniane przez innych użytkowników). Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe, i zalecamy sprawdzenie polityki prywatności takich stron przed podaniem im jakichkolwiek danych.

 

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia, bez ważnej zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od osoby poniżej 18 roku życia bez weryfikacji opiekuna prawnego lub zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakieś informacje na temat dziecka poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem office@artofliving.pl.

 

ZBIERANIE DANYCH

 

Niektóre dane będą zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową, inne dane będą zbierane tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlesz je i wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie w celach określonych w niniejszym dokumencie. Dane zbierane automatycznie obejmują (1) informacje o typie przeglądarki i używanej wersji; (2) Twój system operacyjny; (3) Twój dostawca usług internetowych; (4) twój adres IP; (5) Data i godzina dostępu. W przypadku nadużycia możemy zablokować niektóre adresy IP.

 

 

WYKORZYSTANIE DANYCH

 

a) Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane w sposób, który racjonalnie chroni je przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

 

b) Wykorzystujemy Twoje dane, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe usługi. Obejmuje to: (i) Udostępnianie i zarządzanie kontem; (ii) Udostępnianie i zarządzanie dostępem do naszej strony internetowej; (iii) Personalizacja i dostosowanie doświadczenia na naszej stronie internetowej; (iv) Dostarczanie naszych produktów i usług; (v) Personalizacja i dostosowywanie naszych produktów i usług dla Ciebie; (vi) Odpowiadanie na komunikaty od Ciebie; (vii) Dostarczanie biuletynów, alertów itp. za pośrednictwem poczty e-mail, na które możesz subskrybować i które możesz zrezygnować lub zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z takich wiadomości e-mail lub z profilu konta; (viii) Badanie rynku i (ix) Analiza korzystania z naszej strony internetowej i zbieranie opinii, aby umożliwić nam ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej i

doświadczenia użytkownika.

 

c) W niektórych przypadkach zbieranie danych może być wymogiem ustawowym lub umownym, a my będziemy ograniczać produkty i usługi, które możemy zapewnić bez Twojej zgody, abyśmy mogli korzystać z takich danych.

 

d) Za twoją zgodą i / lub tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać twoje dane do celów marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail, telefon, wiadomość tekstową, pocztę i / lub wiadomości z informacjami, wiadomościami i ofertami dotyczącymi naszych produktów i / lub usługi. Nie będziemy jednak wysyłać Ci żadnych niezamówionych reklam ani spamu i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia pełnej ochrony Twoich praw i przestrzegania naszych zobowiązań wynikających z odpowiednich odpowiednich przepisów.

 

e) Reklamodawcy, których treść pojawia się na naszej stronie internetowej, mogą angażować się w tzw. „reklamę behawioralną” - reklamę dostosowaną do Twoich preferencji, w oparciu o Twoją aktywność. Twoja działalność jest monitorowana za pomocą plików cookie, jak opisano w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Pamiętaj, że nie kontrolujemy działań takich reklamodawców ani informacji, które gromadzą i wykorzystują.

 

f) Podstawa prawna: Zapewnimy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, sprawiedliwie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na Twoje prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jedna z następujących zasad: (i) wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach; (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków na wniosek użytkownika przed zawarciem umowy; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy; (iv) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Ciebie lub innej osoby fizycznej; (v) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej nadanej administratorowi i / lub przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są nadrzędne w stosunku do podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

g) Wrażliwe informacje: wrażliwe informacje określone w odpowiednich krajowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych będą przez nas wykorzystywane tylko: (i) w podstawowym celu, dla którego zostały uzyskane; (ii) w drugorzędnym celu, który jest bezpośrednio związany z głównym celem; i / lub (iii) za Twoją zgodą; lub jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

a) Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby móc z nich korzystać zgodnie z opisem w powyższej sekcji (Korzystanie z danych) i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na ich zachowanie. W każdym przypadku przeprowadzimy coroczny przegląd, aby upewnić się, czy musimy zachować Twoje dane. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli nie będziemy ich już potrzebować w celu, w jakim zostały uzyskane, podejmiemy uzasadnione kroki, aby zniszczyć lub trwale usunąć identyfikację danych.

 

b) Niektóre lub wszystkie dane mogą być przechowywane lub przekazywane poza krajem zamieszkania użytkownika. Akceptujesz to i akceptujesz, korzystając z naszej strony internetowej i przesyłając nam informacje. Jeśli przechowujemy lub przesyłamy dane poza Twoim krajem zamieszkania, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane tak bezpiecznie i bezpiecznie, jak w Twoim kraju zamieszkania.

 

c) Bezpieczeństwo danych ma dla nas ogromne znaczenie i aby chronić Twoje dane, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia danych gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

Niezależnie od podejmowanych przez nas środków bezpieczeństwa, ważne jest, aby pamiętać, że transmisja danych przez Internet może nie być całkowicie bezpieczna i zaleca się podjęcie odpowiednich środków ostrożności podczas przesyłania danych do nas przez Internet.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

a) Możemy udostępniać dane użytkownika w ramach Organizacji i możemy zawierać umowy z osobami trzecimi w celu dostarczania produktów i usług w naszym imieniu. Mogą to być przetwarzanie płatności, dostawa towarów, wyposażenie wyszukiwarki, reklama i marketing. W niektórych przypadkach osoby trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich danych. W przypadku, gdy którekolwiek z Twoich danych jest wymagane do tego celu, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, bezpieczny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi obowiązkami i zobowiązaniami strony trzeciej zgodnie z obowiązującymi właściwymi prawo.

 

b) Możemy gromadzić statystyki dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, w tym dane dotyczące ruchu, wzorców użytkowania, numerów użytkowników, sprzedaży i innych informacji. Wszystkie takie dane będą anonimowe i nie będą zawierać żadnych danych osobowych. Od czasu do czasu możemy udostępniać takie dane osobom trzecim. Dane będą udostępniane i wykorzystywane wyłącznie w granicach prawa.

 

W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania pewnych przechowywanych przez nas danych, które mogą obejmować dane osobowe, na przykład w przypadku, gdy jesteśmy zaangażowani w postępowanie sądowe, gdy przestrzegamy wymogów prawnych, nakazu sądowego lub organ rządowy. nie wymagamy od Ciebie żadnej dalszej zgody w celu udostępnienia danych w takich okolicznościach i będziemy postępować zgodnie z wymaganiami prawnie wiążącego wniosku, który został złożony przez nas.

 

OPCJE UŻYTKOWNIKA

 

a) Gdy przesyłasz informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz otrzymać opcje ograniczenia korzystania z danych. Naszym celem jest zapewnienie Ci silnej kontroli nad korzystaniem z Twoich danych (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych w naszych wiadomościach e-mail i zarządzając preferencjami konta).

 

b) możesz także chcieć zarejestrować się w jednej lub kilku usługach preferencyjnych działających w Twoim kraju. Mogą one pomóc zapobiec otrzymywaniu niechcianego marketingu. Należy jednak pamiętać, że usługi te nie uniemożliwiają otrzymywania komunikatów marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.

 

c) Ważne jest dla nas, aby Twoje dane były aktualne. Podejmiemy rozsądne kroki, aby upewnić się, że Twoje dane są dokładne, kompletne i aktualne. Jeśli okaże się, że informacje, które posiadamy, nie są aktualne lub są niedokładne, prosimy o poinformowanie nas tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli zaktualizować nasze dane i zapewnić, że będziemy mogli nadal świadczyć wysokiej jakości usługi.

 

PRAWO DO WYCOFANIA INFORMACJI

 

a) Możesz uzyskać dostęp do pewnych obszarów naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych. Aby jednak korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej, może być wymagane przesłanie lub zezwolenie na gromadzenie określonych danych.

 

b) Możesz ograniczyć korzystanie z plików cookie przez przeglądarkę internetową. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

 

c) Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta lub skontaktowanie się z nami za pomocą danych określonych poniżej, a my usuniemy Państwa dane z naszych systemów. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że może to ograniczyć naszą zdolność do dostarczania najlepszych możliwych produktów i usług.

 

 

DOSTĘP DO DANYCH

 

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy, i aktualizować je i / lub poprawiać, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskaj do nich dostęp za pośrednictwem swojego konta.

 

Na prośbę użytkownika nie pobieramy żadnych opłat za żądanie dostępu, ale możemy pobierać opłatę administracyjną za dostarczenie kopii danych osobowych, chyba że użytkownik zażąda inaczej, informacje te będą dostarczane w powszechnie używanym formularzu elektronicznym.

 

W celu ochrony danych osobowych możemy wymagać od Ciebie identyfikacji przed wydaniem żądanych informacji.

 

PRAWA PODSUMOWUJĄCE

 

Masz prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, ich usunięcia lub korekty; (ii) złożyć skargę do organu nadzorczego; (iii) być informowany o tym, jakie przetwarzanie danych ma miejsce; (iii) ograniczyć przetwarzanie; (iv) przenośność danych; (v) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych; (vi) automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie.

 

Aby wyegzekwować którekolwiek z powyższych praw lub jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące naszej strony internetowej lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z danych przedstawionych poniżej.

 

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 

a) W przypadku, gdy używamy danych osobowych do celów automatycznego podejmowania decyzji, a te decyzje mają dla ciebie prawne (lub podobnie znaczące skutki), masz prawo kwestionować takie decyzje, żądając interwencji człowieka, wyrażając swój własny punkt widzenia i uzyskania od nas wyjaśnienia decyzji.

 

b) Prawo opisane w powyższej sekcji nie ma zastosowania w następujących okolicznościach: (i) decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między tobą a nami; (ii) decyzja jest dozwolona przez prawo; lub (iii) wyraziłeś wyraźną zgodę.

 

c) W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe do celów profilowania, zastosowanie mają następujące zasady: (i) zostaną podane jasne informacje wyjaśniające profilowanie, w tym jego znaczenie i prawdopodobne konsekwencje; (ii) zostaną zastosowane odpowiednie procedury matematyczne lub statystyczne; (iii) wdrożone zostaną środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zminimalizowania ryzyka błędów i umożliwienia łatwej korekty takich błędów; oraz (iv) wszystkie dane osobowe przetwarzane w celach profilowania powinny być zabezpieczone w celu zapobiegania dyskryminacyjnym skutkom wynikającym z profilowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

a) Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej strony internetowej lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami drogą email: office@artofliving.pl. Upewnij się, że Twoje zapytanie jest jasne, zwłaszcza jeśli jest to żądanie informacji o przechowywanych przez nas danych.

 

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Możemy od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę prywatności, którą uznamy za niezbędną lub wymaganą przez prawo. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na naszej stronie internetowej, a użytkownik uzna, że ​​zaakceptował warunki Polityki prywatności przy pierwszym użyciu naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.

 

 

JĘZYK

 

Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana i napisana w języku angielskim. Wszelkie nieanglojęzyczne tłumaczenia niniejszej Polityki prywatności, które mogą być udostępniane, są podane wyłącznie dla wygody i nie są prawnie wiążące.

 

STOSUJE SIĘ DO OSÓB Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

a) Ramy prawne

 

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​poszczególne kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”, które składa się ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) wymagają odpowiedniej ochrony danych osobowych. Można to sprawdzić na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności. W przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów przestrzegamy ram prawnych zapewniających równoważny poziom ochrony z prawem Unii Europejskiej.

 

b) Ramy ochrony prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA

 

Będziemy stosować się do ram ochrony prywatności UE-USA i Szwajcarii-Stanów Zjednoczonych określonych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych odpowiednio z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii.

 

c) Modelowe klauzule umowne

 

Organizacja udostępnia dane osobowe w ramach Organizacji oraz innym zaufanym firmom lub osobom w celu przetworzenia ich dla nas, w oparciu o nasze wytyczne i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz innymi odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa. Twoje dane mogą być przekazywane lub przechowywane i przetwarzane w innych krajach poza miejscem zamieszkania w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Te transfery danych są niezbędne, aby świadczyć usługi dla Ciebie i działać globalnie oraz dostarczać Ci nasze produkty. Korzystamy ze standardowych klauzul umownych, polegamy na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących adekwatności niektórych krajów, w zależności od przypadku, i uzyskujemy zgodę na przekazanie tych danych do innych krajów.

 

d) DPO

 

Jeśli po skontaktowaniu się z nami poczujesz, że Twoje obawy nie zostały zaspokojone, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych „DPO”) pod adresem data-protection@artofliving.de.