INTRODUKSJON

Disse personvernregler inngås av og mellom Art of Living Norge AS på vegne av seg selv og dets tilknyttede selskaper, konsernselskaper, relaterte enheter og lisensgivere ("Organisasjonen").

Organisasjonen (som definert ovenfor) forstår hvor viktig ditt personvern er for deg og at du bryr deg om hvordan informasjonen din brukes og deles. Vi respekterer og verdsetter personvernet til alle som besøker nettstedet vårt og vi vil kun samle inn og benytte informasjon på måter som er nyttige for deg og som er i samsvar med dine rettigheter samt våre forpliktelser, i henhold til gjeldende lov.

Disse personvernreglene gjelder vår bruk av all data som vi har samlet inn i forbindelse med ditt bruk av nettstedet vårt. Vennligst les disse personvernreglene nøye og sørg for at du forstår dem. Din godkjennelse av våre personvernregler, anses for å inntreffe ved ditt første besøk på vår nettside. Dersom du ikke godtar og samtykker til disse personvernreglene, må du slutte å bruke nettstedet vårt umiddelbart.

 

FORMÅL

Organisasjonen er forpliktet til internasjonal overholdelse av databeskyttelseslover. Disse personvernreglene gjelder over hele verden for organisasjonen og er basert på globalt aksepterte, grunnleggende prinsipper for databeskyttelse. Personvernreglene setter et av de nødvendige rammevilkårene for overføring av data som går på tvers av grensene, mellom organisasjonene.

 

ANVENDELSE AV NASJONALE LOVER

Disse personvernreglene omfatter de internasjonalt anerkjente personvernprinsippene uten at de erstatter de eksisterende nasjonale lovene. De supplerer de nasjonale lovene om personvern. Den relevante nasjonale loven har prioritet i de tilfeller den måtte være i strid med disse personvern-reglene, eller den har strengere krav enn disse personvernreglene. Innholdet i disse personvern-reglene vil bli overholdt i fravær av tilsvarende nasjonal lovgivning. I tilfelle konflikter mellom nasjonal lovgivning og personvernreglene, vil organisasjonen jobbe med å finne en praktisk løsning som oppfyller formålet til personvernreglene.

 

ANVENDELSESOMRÅDE

Disse personvernreglene gjelder kun for din bruk av nettstedet vårt. De omfatter ikke nettsteder som det er lenket til fra vår nettside (enten vi tilbyr disse lenkene eller om de deles av andre brukere). Vi har ingen kontroll eller styring over hvordan din data samles inn, lagres eller brukes av andre nettsteder, og anbefaler derfor at du sjekker personvernreglene til slike nettsteder før du oppgir data til dem.

Vår nettside er ikke ment for personer under 18 år, uten gyldig samtykke fra foreldre eller foresatte. Dersom vi får rede på at vi har samlet inn eller mottatt personlig informasjon fra en person under 18 år, uten verifisering fra verge eller samtykke fra foreldre, vil vi slette denne informasjonen. Dersom du tror at vi kan ha informasjon enten om eller fra et barn under alderen 18, år, vennligst kontakt oss på post@artofliving.no.

 

DATAINNSAMLING

Enkelte data vil bli samlet inn automatisk av vårt nettsted, andre data vil kun bli samlet inn ved frivillig innsendelse og med samtykke til at vi bruker det til de formål som er angitt her. Automatisk innsamlede data inkluderer: (1) informasjon om nettlesertype og hvilken versjon som er brukt; (2) operativsystemet ditt; (3) internettleverandøren din; (4) IP-adressen din; (5) dato og klokkeslett for tilgangen din. I misbrukstilfeller kan vi blokkere bestemte IP-adresser.

 

BRUK AV DATA

a) All personlig data lagres trygt og er beskyttet mot misbruk og tap på et rimelig vis, og mot uautorisert tilgang, modifikasjon eller avsløring.

b) Vi bruker dataen din for å kunne tilby deg best mulig tjenester. Dette inkluderer å: (i) opprette og administrere kontoen din; (ii) opprette og administrere tilgangen din til nettstedet vårt; (iii) personlig tilpasse og skreddersy din opplevelse på vårt nettsted; (iv) levere våre produkter og tjenester til deg; (v) personlig tilpasse og skreddersy våre produkter og tjenester for deg; (vi) besvare henvendelser fra deg; (vii) levere nyhetsbrev, varsler etc. via e-post, som du kan ha  abonnert på, og at du kan si opp abonnement/melde deg av når som helst ved å klikke på abonnementslenken fra slike e-poster eller fra kontoprofilen din; (viii) gjennomføre markedsundersøkelser og (ix) analyse av din bruk av nettstedet vårt og samle inn tilbakemeldinger slik at vi kontinuerlig kan forbedre nettstedet vårt og brukeropplevelsen din.

c) I noen tilfeller kan datainnsamlingen være et lovbestemt eller kontraktlig krav, og vi vil ha begrensninger med hensyn til hvilke produkter og tjenester vi kan tilby deg uten ditt samtykke for at vi skal kunne bruke slike data.

d) Med din tillatelse og/eller hvor det fins lovlig tillatelse, kan vi også bruke dataene dine til markedsføringsformål, som kan omfatte at vi kontakter deg via e-post, telefon, SMS, post og/ eller andre meldingstjenester med informasjon, nyheter og tilbud på våre produkter og/eller tjenester. Vi vil imidlertid ikke sende deg uoppfordret markedsføring eller spam («søppelpost») og vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at vi beskytter dine rettigheter fullt ut og at vi overholder våre forpliktelser i henhold til relevante gjeldende lover.

e) Annonsører som viser sitt innhold på nettstedet vårt, kan ta del i det som kalles «atferdsreklame» - reklame som er tilpasset dine preferanser, basert på din aktivitet. Din aktivitet overvåkes ved hjelp av informasjonskapsler («cookies»), som beskrevet i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at vi kontrollerer hverken aktivitetene til slike annonsører, eller informasjonen de samler inn og benytter seg av.

f) Rettsgrunnlag: Vi vil sørge for at personopplysningene behandles på en lovlig, rettferdig og transparent måte, uten at det påvirker dine rettigheter på noen negativ måte. Vi behandler kun dine personlige data dersom minst ett av følgende grunnlag gjelder: (i) du har gitt samtykke til behandlingen av dine personlige data for ett eller flere spesifikke formål; (ii) behandling er nødvendig for oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak som du har etterspurt før avtaleinngåelse (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (iv) behandling er nødvendig for å beskytte dine eller en annen fysisk person sine vitale interesser; (v) behandling er nødvendig for utførelsen av en oppgave i allmennhetens interesse, utøvelse av offentlig myndighet som kontroller har fullmakt til og/eller behandling er nødvendig for berettigede interesser etterstrebet av oss eller av en tredjepart, med unntak av når slike interesser overstyres av individets grunnleggende rettigheter og friheter, som krever beskyttelse av personopplysninger, især når individet er et barn.

g) Sensitive opplysninger: Sensitive opplysninger, som definert i de relevante nasjonale personvernlover, vil kun bli brukt av oss: (i) for det primære formålet det ble innhentet for; (ii) for et sekundært formål som er direkte relatert til det primære formålet og/eller (iii) med ditt samtykke; eller hvor det er påkrevd ved gjeldende lov eller lovhjemlet.

 

LAGRING AV DATA

a) Vi beholder kun dataene dine så lenge det er nødvendig for å bruke de som beskrevet i avsnittet ovenfor (Bruk av data), og/eller så lenge vi har tillatelse til å oppbevare dem. Under alle omstendigheter vil vi ta en årlig gjennomgang for å fastslå om vi trenger å beholde dataene dine. Dataene dine vil bli slettet når de ikke lenger trengs til det formålet de ble samlet inn for, vi tar rimelige forholdsregler for å slette eller avidentifisere dataene dine permanent.

b) Deler av eller alle dataene dine kan bli lagret eller overført utenfor landet du bor i. Du godtar og samtykker til dette ved å ta i bruk vårt nettsted og sende inn informasjon til oss. Dersom vi lagrer eller overfører data utenfor ditt hjemland, tar vi alle rimelige forholds-regler for å sikre at dataene dine behandles like trygt og sikkert som de ville blitt i ditt hjemland

c) Datasikkerhet har stor betydning for oss, og for å beskytte dataene dine har vi innført egnede fysiske, elektroniske prosedyrer og prosedyrer for ledere for å beskytte og sikre data samlet inn via vårt nettsted.

Til tross for sikkerhetstiltakene vi utfører, er det viktig å huske på at overføring av data via internett ikke alltid er helt sikkert, og det anbefales at du tar passende forholdsregler når du overfører data til oss via internett.

 

DELING AV DATA

a) Vi kan dele dataene dine innad i organisasjonen, og vi kan inngå avtaler med tredjeparter om at de kan levere produkter og tjenester til deg på våre vegne. Dette kan inkludere betalingsbehandling, levering av varer, søkemotorer, reklame og markedsføring. I noen tilfeller kan tredjepart kreve tilgang til noen av eller alle dataene dine. Dersom noen av dine data kreves til et slikt formål, vil vi ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at dataene dine blir håndtert trygt, sikkert og i overensstemmelse med dine rettigheter, våre forpliktelser og tredjepartens forpliktelser under den relevante gjeldende lov.

b) Vi kan samle statistikk vedrørende bruken av nettstedet vårt, inkludert data om trafikk, bruksmønstre, brukernumre, salg og annen informasjon. Alle slike data vil bli anonymisert og vil ikke inneholde noe personlig identifiserende informasjon. Vi kan fra tid til annen dele slike data med tredjeparter. Data vil kun bli delt og brukt innenfor lovens grenser.

Under visse omstendigheter kan loven påkreve oss å dele bestemte data, som kan inneholde dine personlige opplysninger, for eksempel dersom vi er involvert i rettssaker hvor vi etterkommer lovgivningskrav, en rettskjennelse eller en statlig myndighet. Vi krever ikke ytterligere samtykke fra deg for å dele dataene dine under slike omstendigheter og vil overholde det som kreves av en juridisk bindende forespørsel fra oss.

 

BRUKERINSTILLINGER

a) Når du sender inn opplysninger via vår nettside, kan du få ulike innstillingsvalg for å begrense vår bruk av dataene dine. Vi har som formål å gi deg størst mulig kontroll over vår bruk av dataene dine (inkludert muligheten til å ikke motta e-postmeldinger fra oss, som kan gjøres ved å melde deg av mailinglisten vår ved hjelp av lenkene i våre e-postmeldinger og ved å administrere kontoinnstillingene dine: din konto.

b) Det er mulig du vil ønske å melde deg på én eller flere av de innstillingstjenester som er tilgjengelig i ditt land. Disse tjenestene kan bidra til at du unngår å motta uønsket markedsføring. Vær imidlertid oppmerksom på at disse tjenestene ikke hindrer deg i å motta markedsføring som du har samtykket til å få tilsendt.

c) Det er viktig for oss at dataene dine er oppdatert. Vi vil ta forholdsregler for å sikre at dataene dine er nøyaktige, komplette og oppdaterte. Dersom du oppdager at informasjonen vi har, ikke er oppdatert eller er unøyaktig, vennligst informér oss snarest mulig, slik at vi kan oppdatere våre dokumenter og sikre at vi kan fortsette å tilby deg kvalitetstjenester. 

 

RETT TIL Å TREKKE TILBAKE INFORMASJON

a) Du kan få tilgang til bestemte områder av nettstedet vårt uten å sende inn noe data i det hele tatt. For å kunne benytte deg av alle tilgjengelige funksjoner på vår nettside, kan du imidlertid være pålagt å sende inn eller tillate innsamling av visse data.

b) Du kan begrense nettleserens bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon, se våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

c) Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt oss til å bruke dine personlige data, ved å slette din konto eller ved å kontakte oss (se kontaktdetaljer som er angitt nedenfor), og vi vil slette dataene dine fra våre systemer. Du er imidlertid innforstått med at dette kan begrense vår evne til å tilby deg best mulige produkter og tjenester. 

 

TILGANG TIL DATA

Du kan få tilgang til de personlige opplysningene vi har registrert om deg, samt oppdatere og/eller korrigere de, med visse unntak. Dersom du ønsker å få tilgang til dine personopplysninger, kan du få tilgang via din konto.

Vi vil ikke pålegge noe gebyr for din forespørsel om tilgang, men vi vil belaste deg med et administrativt gebyr for å sende deg kopi av dine personopplysninger, med mindre annet spesifiseres av deg, vil informasjonen sendes i en vanlig elektronisk form.

For å beskytte dine personlige data, kan det være at vi vil be om identifikasjon fra deg før utlevering av den forespurte informasjonen.

 

OPPSUMMERING AV RETTIGHETER

Du har rett til å: (i) be om tilgang til, sletting eller korrigering av dine personopplysninger registrert hos  oss; (ii) klage til en tilsynsmyndighet (iii) bli informert om hvilken databehandling som foregår; (iii) begrense databehandlingen (iv) dataportabilitet; (v) innvende mot behandlingen av dine personlige data; (vi) automatiserte beslutningsprosesser og profilering.

For å håndheve noen av de førnevnte rettighetene eller hvis du har noen andre spørsmål om vårt nettsted eller disse personvernreglene, vennligst kontakt oss (se kontaktdetaljer som er angitt nedenfor).

 

 AUTOMATISERTE BESLUTNINGSPROSESSER OG PROFILERING

a) I tilfeller der vi bruker personopplysninger med henblikk på automatiserte beslutningsprosesser, og disse beslutningene påvirker deg juridisk (eller har en tilsvarende betydelig påvirkning), har du rett til å bestride slike beslutninger og be om menneskelig inngripen, for å gi uttrykk for deres synspunkt og få en forklaring på beslutningen fra oss.

b) Rettigheten beskrevet i avsnittet ovenfor gjelder ikke under følgende omstendigheter: (i) beslutningen er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og oss; (ii) beslutningen er lovhjemlet eller (iii) du har gitt oss ditt eksplisitte samtykke.

c) Når vi bruker dine personlige data til profilering, skal følgende gjelde: (i) tydelig informasjon som forklarer profileringen vil bli gitt, inkludert dens betydning og de sannsynlige konsekvensene; (ii) egnede matematiske eller statistiske prosedyrer vil bli brukt iii) tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å begrense risikoen for feil og for at slike feil lett skal kunne korrigeres, skal gjennomføres og (iv) alle personopplysninger som er brukt til profileringsformål skal sikres for å forhindre diskriminerende virkninger som følge av profilering.

 

KONTAKT OSS

a) Dersom du har spørsmål om nettstedet vårt eller disse personvernreglene, vennligst kontakt oss via e-post på post@artofliving.no eller skriv til oss på følgende adresse: Art of Living Norge AS, Malerhaugveien 34 B, 0661 Oslo. Vennligst sørg for at forespørselen er tydelig, spesielt hvis du ønsker informasjon om dataene vi har registrert om deg.

 

ENDRINGER I PERSONVERNREGLENE

Vi kan gjøre endringer i disse personvernreglene som vi anser som nødvendig fra tid til annen, eller som blir lovpålagt. Eventuelle endringer vil umiddelbart bli lagt ut på nettstedet vårt, og du vil bli ansett for å  ha akseptert vilkårene i personvernreglene ved førstegangsbruk av nettstedet vårt etter endringene er blitt utført. Vi anbefaler at du sjekker denne siden regelmessig for å holde deg oppdatert. 

 

SPRÅK

Disse personvernreglene ble utarbeidet og skrevet på engelsk. Eventuelle ikke-engelske oversettelser av disse personvernreglene, er kun tilgjengelig for enkelthets skyld/av praktiske årsaker og er ikke juridisk bindende.

 

GJELDENDE FOR PERSONER BOSATT I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET (EØS)

a)  Juridisk rammeverk

Det har blitt besluttet av EU-kommisjonen at bestemte land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS - som består av samtlige EU-medlemsland, pluss Norge, Island og Liechtenstein) har krav om å ha adekvat beskyttelse av personopplysninger. Dette kan leses i EU-kommisjonens beslutninger om adekvat beskyttelse av personopplysninger. Når data overføres fra EØS til andre land, skal vi overholde de juridiske rammene som er fastsatt et tilsvarende beskyttelsesnivå med EU-lovverket. 

b) EU-US and Swiss-US Privacy Shield frameworks (avtaleverk for skjerming av personopplysninger)

Vi skal overholde det såkalte EU-USA and Swiss-USA Privacy Shield (avtaleverk som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring av personopplysninger fra Europa til USA) som angitt av det amerikanske handelsdepartementet, når det gjelder innsamling, bruk og lagring av personopplysninger fra hhv. EU-medlemsland (som følge av EØS-avtalen er Norge også inkludert) og Sveits. 

c) Standard kontraktklausuler

Organisasjonen deler personopplysninger innad i organisasjonen og med andre tiltrodde foretak eller personer som behandler dem for oss, med utgangspunkt i våre retningslinjer og i samsvar med disse personvernreglene og andre relevante konfidensialitets- og sikkerhetstiltak. Din informasjon kan overføres, eller lagres og behandles, i andre land utenfor ditt hjemland til det formål som er beskrevet i disse personvernreglene. Disse dataoverføringene er nødvendige for å levere våre tjenester til deg og for å drive globalt og levere våre produkter til deg. Vi benytter standard kontraktklausuler. Vi etterfølger EU-kommisjonens beslutninger om adekvat beskyttelse av personopplysninger («adequacy decisions») med hensyn til enkelte land, hvor det er anvendelig, og får ditt samtykke til disse dataoverføringene til andre land.

d) Personvernombud (DPO)

Dersom du etter å ha vært i kontakt med oss, mener at din henvendelse ikke er blitt tilfredsstillende behandlet, kan du kontakte vårt personvernombud (Data Protection Officer «DPO») på personvernombudet@artofliving.no.

 

Sist oppdatert: 17. desember 2018