I. INTRODUCERE

Această Politică de confidențialitate este încheiată de către şi între Arta De A Trai Training SRL (denumită în continuare „Organizația”) şi dumneavoastră.

Organizația înțelege importanţa confidenţialităţii dumneavoastră și faptul că acordaţi atenţie modului în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate și transmise. Respectăm și prețuim confidențialitatea tuturor celor care vizitează site-ul nostru și vom colecta şi folosi informațiile doar în moduri care vă sunt utile și într-o manieră ce corespunde drepturilor dumneavoastră și obligațiilor noastre, în conformitate cu legea aplicabilă.

Această Politică de confidențialitate se aplică pentru utilizarea tuturor informațiilor colectate de noi în legătură cu utilizarea site-ului nostru de către dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de confidențialitate și să vă asigurați că o înțelegeți. Acceptarea Politicii noastre de confidențialitate de către dumneavoastră este considerată a avea loc la prima dumneavoastră vizită a site-ului nostru. Dacă nu acceptați și nu sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate, trebuie să încetați imediat utilizarea site-ului nostru.

 

II. SCOP

The Organization is committed to international compliance with data protection laws. This Privacy Policy applies worldwide to the Organization and is based on globally accepted, basic principles of data protection. The Privacy Policy provides one of the necessary framework conditions for cross-border data transmission among the Organization.

 

III. APLICAREA LEGILOR NAŢIONALE

Această Politică de confidențialitate cuprinde principiile privind confidențialitatea datelor, acceptate la nivel internațional, fără a înlocui legile naționale existente. Ea suplimentează legile naționale privind confidențialitatea datelor. Legea națională relevantă va avea prioritate în cazul în care va intra în conflict cu această Politică de confidențialitate sau dacă are cerințe mai stricte decât această Politică de confidențialitate. Conținutul acestei Politici de confidențialitate va fi respectat în absența unei legislații naționale corespunzătoare. În caz de conflicte între legislația națională și Politica de confidențialitate, Organizația va depune eforturi pentru a găsi o soluție practică ce va întruni scopul Politicii de confidențialitate.

 

IV. DOMENIUL DE APLICARE

Această Politică de confidențialitate se aplică doar când utilizaţi site-ul nostru. Ea nu se extinde la site-urile care sunt conectate cu site-ul nostru (fie că noi furnizăm aceste link-uri, fie că sunt partajate de alți utilizatori). Nu deţinem controlul asupra modului în care datele dumneavoastră sunt colectate, stocate sau utilizate de către alte site-uri și vă sfătuim să verificați politicile de confidențialitate ale acestora înainte de a le furniza informaţii.

Site-ul nostru nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 18 ani, fără consimţământul valabil al părintelui sau tutorelui lor. Dacă aflăm că am colectat sau primit informații personale de la o persoană sub vârsta respectivă 18 fără verificarea consimțământului părinților sau al tutorelui legal, vom șterge acele informații. Dacă dumneavoastră consideraţi că este posibil să avem informații de la sau despre un copil sub vârsta respectivă 18, vă rugăm să ne contactați la contact@artofliving.ro.

 

V. COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Unele informaţii vor fi colectate de site-ul nostru în mod automat, iar altele vor fi colectate numai dacă le transmiteți dumneavoastră în mod voluntar și ne dați acordul de a le utiliza în scopurile prezentate aici. Informaţiile colectate în mod automat includ: (1) Informații despre utilizator: Frecvență, caracter recent, sesiuni, vizitări de pagini, detalii de utilizare, click-uri, date despre trafic, căi de navigare pe site; (2) Platformă/dispozitiv; (3) Sistem, detalii despre computer și conexiunea la internet, adresa IP; (4) Căutări interne: termeni și categorii de căutare; (5) Detalii despre tranzacții de comerț electronic dacă există; (6) Sesiune: Durată, niveluri de renunţare (bounce rates); (7) Surse de trafic; (8) Cuvinte publicitare. În caz de abuz, putem bloca anumite adrese IP.

 

VI. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR

a) Toate datele cu caracter personal sunt stocate în siguranță, într-o manieră care să le protejeze în mod rezonabil împotriva utilizării greșite și a pierderii, precum şi împotriva accesului, modificării sau publicării neautorizate.

b) Folosim informaţiile dumneavoastră pentru a vă oferi cele mai bune servicii cu putinţă. Folosim informaţiile dumneavoastră pentru: i) Asigurarea și administrarea contului dumneavoastră; (ii) Asigurarea accesului dumneavoastră la site-ul nostru; (iii) Personalizarea și adaptarea experienței dumneavoastră pe site-ul nostru; (iv) Furnizarea produselor și serviciilor noastre către dumneavoastră; (v) Personalizarea și adaptarea produselor și serviciilor noastre pentru dumneavoastră; (vi) Oferirea de răspunsuri către dumneavoastră; (vii) Transmiterea de buletine informative, alerte etc. prin e-mail, la care v-ați abonat și de la care vă puteți dezabona sau la care puteţi renunța oricând, făcând clic pe link-ul de dezabonare din interiorul acestor e-mailuri sau din profilul contului dumneavoastră; (viii) Cercetări de piață; și (ix) Analizarea utilizării site-ului nostru de către dumneavoastră și colectarea feedback-ului dumneavoastră pentru a ne permite să ne îmbunătățim site-ul în mod continuu, precum şi experiența dumneavoastră ca utilizator;

c) În unele cazuri, colectarea informaţiilor poate fi o cerință legală sau contractuală și vom limita produsele și serviciile pe care vi le putem oferi fără consimțământul dumneavoastră, pentru ca noi să putem folosi aceste informaţii.

d) Cu permisiunea dumneavoastră și/sau în condițiile în care legea permite acest lucru, putem folosi, de asemenea, informaţiile dumneavoastră în scopuri de marketing, care pot include contactarea dumneavoastră prin e-mail, telefon, mesaje text, servicii poştale și/sau mesagerie de informații, știri și oferte cu privire la produsele și/sau serviciile noastre. Cu toate acestea, nu vă vom trimite niciun mesaj de marketing nesolicitat sau spam și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că vă protejăm pe deplin drepturile și că ne respectăm obligațiile în conformitate cu legile relevante aplicabile.

e) Agenții de publicitate al căror conținut apare pe site-ul nostru se pot implica în ceea ce se numeşte „publicitate comportamentală” - publicitate adaptată preferințelor dumneavoastră, în funcție de activitatea dumneavoastră. Activitatea dumneavoastră este monitorizată folosind cookie-uri, așa cum se prezintă detaliat în Politica noastră privind cookie-urile. Vă rugăm să rețineți faptul că noi nu controlăm activitățile acestor agenți de publicitate și nici informațiile pe care aceştia le colectează și le utilizează.

f) Temeiul juridic: Ne vom asigura că informaţiile dumneavoastră personale sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent, fără a vă afecta drepturile. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele situaţii: (i) v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (ii) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră, înainte de a încheia un contract; (iii) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale cărora ne supunem; (iv) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice; (v) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în persoana care controlează și/sau prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt anulate de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în situaţia în care persoana vizată este un copil.

g) Informații sensibile: Informațiile sensibile, aşa cum sunt definite în conformitate cu legile naționale relevante privind confidențialitatea datelor, vor fi utilizate de noi doar: (i) în scopul principal pentru care au fost obținute; (ii) și/sau cu acordul dumneavoastră; sau când acest lucru este necesar sau autorizat prin legea aplicabilă.

 

VII. STOCAREA INFORMAŢIILOR

a) Noi păstrăm informaţiile dumneavoastră doar atât timp cât trebuie, pentru a le folosi așa cum este descris în secțiunea de mai sus (Utilizarea informaţiilor) și/sau atât timp cât avem permisiunea dumneavoastră de a le păstra. În orice caz, vom efectua o revizuire anuală pentru a stabili dacă mai trebuie să păstrăm informaţiile dumneavoastră. Informaţiile dumneavoastră vor fi șterse dacă nu mai avem nevoie de ele în scopul pentru care au fost obținute şi vom lua măsuri rezonabile pentru a distruge sau dezactiva permanent informaţiile dumneavoastră.

b) Unele sau toate informaţiile dumneavoastră pot fi stocate în afara țării dumneavoastră de domiciliu. Dumneavoastră acceptați și sunteţi de acord cu aceasta prin folosirea site-ului nostru și prin transmiterea de informații către noi. Dacă le stocăm în afara țării dumneavoastră de domiciliu, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că informaţiile dumneavoastră sunt tratate la fel de corect și sigur ca şi în țara dumneavoastră de domiciliu.

c) Siguranţa datelor este de o importanță deosebită pentru noi, iar pentru protejarea informaţiilor dumneavoastră, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și securiza informaţiile colectate prin intermediul site-ului nostru.

Indiferent de măsurile de siguranţă pe care le luăm, este important să reţineţi faptul că transmiterea informaţiilor prin internet poate să nu fie sigură în totalitate și vi se recomandă să luați măsuri de precauție adecvate atunci când ne transmiteți informaţii prin internet.

 

VIII. PARTAJAREA INFORMAŢIILOR

a) Putem încheia contracte cu terți pentru a vă furniza produse și servicii în numele nostru. Acestea pot cuprinde procesarea plăților, livrarea de bunuri, facilitățile motoarelor de căutare, publicitate și marketing. În unele cazuri, terții pot solicita acces la unele sau la toate informaţiile dumneavoastră. În situaţia în care oricare dintre informaţiile dumneavoastră este necesară pentru un astfel de scop, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că informaţiile dumneavoastră vor fi tratate în siguranță, cu corectitudine și în conformitate cu drepturile dumneavoastră, obligațiile noastre și obligațiile terțului, în conformitate cu legea aplicabilă relevantă.

b) Putem compila statistici despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv date despre trafic, tipare de utilizare, numere de utilizatori, vânzări și alte informații. Toate aceste date vor fi anonimizate și nu vor include nicio informație de identificare personală. Din când în când, putem să partajăm aceste informaţii cu terți. Informaţiile vor fi partajate și utilizate doar în limitele legii.

În anumite circumstanțe, putem fi obligați prin lege să partajăm anumite informaţii deținute de noi, care pot include datele dumneavoastră personale, de exemplu în cazul în care suntem implicați în proceduri legale, când respectăm cerințele legislației, într-o hotărâre judecătorească sau din partea unei autorităţi guvernamentale. Nu mai solicităm niciun alt acord din partea dumneavoastră pentru a vă partaja datele în astfel de circumstanțe și vom respecta oricare solicitare obligatorie din punct de vedere legal care ni se adresează.

 

IX. OPŢIUNILE UTILIZATORILOR

a) Când transmiteţi informații prin intermediul site-ului nostru, vi se pot oferi opțiuni de restricționare a datelor dumneavoastră de către noi. Ne propunem să vă oferim un control puternic asupra utilizării datelor dumneavoastră de către noi (inclusiv posibilitatea de a renunța la primirea e-mailurilor din partea noastră, lucru pe care îl puteți face prin dezabonare, folosind link-urile furnizate în e-mailurile noastre și prin gestionarea preferințelor contului dumneavoastră).

b) De asemenea, puteţi dori să vă înscrieți la unul sau mai multe dintre serviciile preferate care funcţionează în țara dumneavoastră. Acestea vă pot ajuta să împiedicați primirea de mesaje de marketing nesolicitate. Vă rugăm să rețineți, însă, faptul că aceste servicii nu vă vor împiedica să primiți mesaje de marketing pe care ați consimțit să le primiți.

c) Este important pentru noi ca datele dumneavoastră să fie actualizate. Vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt corecte, complete și actualizate. Dacă aflați că informațiile pe care le deţinem nu sunt actualizate sau sunt inexacte, vă rugăm să ne înştiinţaţi cât mai curând posibil, astfel încât să ne putem actualiza evidenţele și să ne asigurăm că vă putem oferi în continuare servicii de calitate.

 

X. DREPTUL DE A RETRAGE INFORMAŢIILE

a) Puteți accesa anumite zone ale site-ului nostru fără a furniza nicio informaţie. Cu toate acestea, pentru a utiliza toate caracteristicile și funcțiile disponibile pe site-ul nostru, vi se poate solicita să transmiteţi sau să permiteți colectarea anumitor informaţii.

b) Puteți restricționa utilizarea cookie-urilor din browser-ul dvs. de internet. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră privind cookie-urile.

c) În orice moment, puteți să vă retrageți consimțământul care ne permite să utilizăm datele dumneavoastră personale, ștergând contul sau contactându-ne folosind detaliile prezentate mai jos, iar noi vom șterge informaţiile dumneavoastră din sistemele noastre. Cu toate acestea, confirmaţi faptul că acest lucru poate limita abilitatea noastră de a vă oferi cele mai bune produse și servicii cu putinţă.

 

XI. ACCESUL LA INFORMAŢII

Puteți accesa datele dumneavoastră personale pe care noi le deținem și puteţi să le actualizaţi și/sau corectaţi, cu respectarea anumitor excepții. Dacă doriți să vă accesați datele personale, vă rugăm să faceţi acest lucru prin intermediul contului dumneavoastră.

La cererea dumneavoastră, nu vom percepe nicio taxă pentru solicitarea dumneavoastră de acces, dar putem percepe o taxă administrativă pentru furnizarea unei copii a informaţiilor dumneavoastră personale, iar cu excepția cazului în care dumneavoastră solicitaţi altfel, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat frecvent.

Pentru a vă proteja datele personale, este posibil să vă rugăm să vă identificaţi înainte de a vă furniza informațiile solicitate.

 

XII. DREPTURI PE SCURT

Aveți dreptul de: (i) a solicita acces la, a șterge sau a corecta informațiile dumneavoastră personale deținute de către noi; (ii) a reclama către o autoritate de supraveghere; (iii) a fi informați cu privire la prelucrarea datelor; (iii) a restricționa prelucrarea; (iv) a deţine portabilitatea datelor; (v) a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale; (vi) a lua decizii și a realiza un profil în mod automatizat.

Pentru a aplica oricare dintre drepturile de mai sus sau dacă aveți orice alte întrebări în legătură cu site-ul nostru sau cu această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile prezentate mai jos.

 

XIII. DECIZII ŞI REALIZARE DE PROFIL AUTOMATIZATE

a) În cazul în care folosim date cu caracter personal în scopul deciziilor automatizate, iar aceste decizii au un efect legal (sau semnificativ în mod similar) asupra dumneavoastră, aveți dreptul de a contesta astfel de decizii, solicitând intervenția unui operator care să îşi exprime punctul de vedere și obţinând o explicație a deciziei din partea noastră.

b) Dreptul descris în secțiunea de mai sus nu se aplică în următoarele circumstanțe: (i) decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) decizia este autorizată prin lege; sau (iii) v-ați dat consimțământul în mod explicit.

c) Atunci când folosim datele dumneavoastră personale în scopul realizării profilului, se aplică următoarele: (i) se vor furniza informații clare care explică realizarea profilului, inclusiv semnificația acestuia și consecințele posibile; (ii) vor fi utilizate proceduri matematice sau statistice corespunzătoare; (iii) vor fi implementate măsuri tehnice și organizaționale necesare pentru a reduce la minim riscul de erori și pentru a permite corectarea cu ușurință a acestor erori; și (iv) toate datele cu caracter personal prelucrate în scopul realizării profilului vor fi securizate, pentru a preveni efectele discriminatorii care decurg din realizarea profilului.

 

XIV. CONTACTAŢI-NE

a) Dacă aveți întrebări cu privire la site-ul nostru sau la această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@artofliving.ro. Vă rugăm să vă asigurați că întrebarea dumneavoastră este formulată clar, în special dacă este o solicitare de informații despre datele pe care le deținem despre dumneavoastră.

 

XV. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Putem modifica această Politică de confidențialitate, după cum considerăm necesar din când în când sau în conformitate cu legea. Orice modificări vor fi postate imediat pe site-ul nostru și se va considera că ați acceptat condițiile Politicii de confidențialitate la prima utilizare a site-ului nostru, în urma modificărilor. Vă recomandăm să verificați această pagină în mod regulat, pentru a vă menţine la curent.

 

XVII. LIMBA

Această Politică de confidențialitate a fost elaborată și redactată în limba engleză. Toate traducerile în altă limbă ale acestei Politici de confidențialitate care pot fi puse la dispoziție sunt furnizate doar pentru facilitare și nu sunt obligatorii din punct de vedere legal.

 

XVIII. APLICABILITATEA PENTRU PERSOANELE DIN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN

a) Cadrul legal

Comisia Europeană a decis faptul că anumite țări din afara Spațiului Economic European („SEE”, format din toate statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein) trebuie să protejeze în mod adecvat datele personale. Acest lucru poate fi revizuit în baza deciziei de adecvare a Comisiei Europene. În cazul în care datele sunt transferate din SEE către alte țări, vom respecta cadrele legale ce asigură un nivel echivalent de protecție prin legislaţia Uniunii Europene.

b) Cadre de protejare a confidențialității UE-SUA și Elveția-SUA

Vom respecta cadrele de protejare a confidențialității UE-SUA și Elveția-SUA prevăzute de Ministerul Comerțului din SUA cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor personale din țările membre ale Uniunii Europene și, respectiv, Elveția.

c) Clauze contractuale tip

Organizația partajează informații personale în cadrul Organizației și către alte companii sau persoane de încredere pentru a le prelucra pentru noi, pe baza directivelor noastre și în conformitate cu această Politică de confidențialitate și cu orice alte măsuri de confidențialitate și securitate adecvate. Informațiile dumneavoastră pot fi transferate sau stocate și prelucrate în alte țări din afara celei în care trăiți, în scopurile descrise în această Politică de confidențialitate. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a vă oferi dumneavoastră servicii și pentru a funcţiona la nivel mondial, oferindu-vă produsele noastre. Noi folosim clauze contractuale standard, ne bazăm pe deciziile de adecvare ale Comisiei Europene cu privire la anumite țări, după caz, și obținem consimțământul dumneavoastră pentru aceste transferuri de date către alte țări.

d) OPERATOR RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR (DPO)

Dacă, după ce ne-ați contactat, considerați că problemele nu v-au fost rezolvate pe măsura aşteptărilor dumneavoastră, puteți să îl contactaţi pe operatorul nostru responsabil cu protecția datelor („DPO”) la data-protection@artofliving.de.

 

Ultima actualizare la data 3 August 2020