I. UVOD

To Politiko zasebnosti Zavod za razvoj človekovih vrednot sklene z vami  v lastnem imenu in v imenu svojih podružnic, skupin podjetja, povezanih oseb in izdajateljev licenc (“Organizacija”). 

Organizacija razume, da vam je vaša zasebnost pomembna in da vas skrbi, kako se vaši podatki uporabljajo in izmenjavajo. Spoštujemo in cenimo zasebnost vsakogar, ki obišče našo spletno stran, zato zbiramo in uporabljamo podatke samo na način, ki vam je v korist ter skladno z vašimi pravicami in našimi obveznostmi po veljavni zakonodaji.

Ta Politika zasebnosti velja za našo uporabo vseh vrst podatkov, ki jih zbiramo v povezavi z vašo uporabo naše spletne strani. Prosimo, da to Politiko zasebnosti skrbno preberete in se prepričate, da jo razumete. Politiko zasebnosti potrdite s prvim obiskom spletne strani. Če Politike zasebnosti ne sprejmete in se z njo ne strinjate, morate to spletno stran takoj prenehati uporabljati.

II. NAMEN

Organizacija se zavezuje k spoštovanju mednarodnih zakonov o varstvu podatkov. Ta Politika zasebnosti velja po vsem svetu za celotno organizacijo in temelji na globalno sprejetih osnovnih načelih varstva podatkov. Politika zasebnosti predstavlja enega od nujnih okvirnih pogojev za čezmejni prenos podatkov v okviru organizacije.

III. UPORABA NACIONALNIH ZAKONOV

Ta Politika zasebnosti vsebuje mednarodno sprejeta načela varstva podatkov, pri čemer pa ne nadomešča obstoječih nacionalnih zakonov. Nadomešča nacionalne zakone o zaupnosti podatkov. V primeru navzkrižja s to Politiko zasebnosti ali v primeru, če ima strožje zahteve od te Politike zasebnosti, ima nacionalni zakon prednost. V kolikor posamezna država nima ustrezne nacionalne zakonodaje,  se bo upoštevala vsebina te Politike zasebnosti. V primeru navzkrižja med nacionalno zakonodajo in Politiko zasebnosti se bo Organizacija potrudila najti praktično rešitev, ki bo ustrezala namenu te Politike zasebnosti.

IV. PODROČJE UPORABE

Ta Politika zasebnosti velja samo za vašo uporabo naše spletne strani. Področje uporabe ne vključuje morebitnih drugih spletnih strani, ki so povezane z našo (ne glede na to, ali so povezave na voljo na naši spletni strani, ali pa jih delijo drugi uporabniki). Ne moremo nadzorovati, kako vaše podatke zbirajo, shranjujejo ali uporabljajo druge spletne strani. Priporočamo vam, da preverite politiko zasebnosti vseh teh spletnih strani, preden jim posredujete svoje podatke.

Naša spletna stran ni namenjena posameznikom, mlajšim od 18 let brez veljavnega soglasja staršev ali skrbnikov. Če ugotovimo, da smo brez odobritve zakonitega skrbnika ali soglasja staršev zbirali ali prejeli osebne podatke posameznika, mlajšega od 18 let, bomo te podatke izbrisali. Če smatrate, da bi lahko imeli podatke od otroka ali o otroku, mlajšem od 18 let, vas prosimo, da nas o tem obvestite na info@artofliving.si.

V. ZBIRANJE PODATKOV

Nekatere podatke naša spletna stran zbira avtomatsko, drugi se zbirajo le, če nam jih prostovoljno posredujete in če soglašate z uporabo teh podatkov za namene, predvidene v tem dokumentu. Avtomatsko zbrani podatki vključujejo (1) podatke o uporabniku: pogostnost obiska, zadnji obisk, število sej, obiski strani, podrobnosti o uporabi, kliki, podatki o prenosih, navigacijske poti spletne strani (2) platformo/napravo, (3) sistem, podrobnosti o računalniku in internetni povezavi, IP naslov, (4) interna iskanja: iskalne besede in kategorije, (5) e-poslovanje, podrobnosti o morebitnih transakcijah, (6) sejo: trajanje, zapustne stopnje, (7) vire prometa, (8) dodelitve. V primeru zlorabe lahko določene IP naslove blokiramo. 

VI. UPORABA PODATKOV

a)    Vsi osebni podatki se varno shranjujejo na način, ki jih smiselno ščiti pred zlorabo in izgubo ter pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali razkrivanjem.

b)    Vaše podatke uporabljamo zato, da vam lahko zagotavljamo najboljše možne storitve. To vključuje:  (i) Dostopnost in upravljanje vašega računa; (ii) Zagotavljanje in upravljanje vašega dostopa do spletne strani; (iii) Individualno prilagajanje vaše izkušnje na naši spletni strani; (iv) Dobavo naših proizvodov in storitev; (v) Individualno prilagajanje naših proizvodov in storitev vašim željam; (vi) Odziv na vprašanja z vaše strani; (vii) Pošiljanje novic, na katere ste se prijavili, opozoril itd., preko e-pošte; od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite ali jih v profila na vašem računu prekličete s klikom na povezavo za odjavo od tovrstnih e-sporočil; (viii) Tržne raziskave in (ix) Analize vaše uporabe naše spletne strani in zagotavljanja odziva, kar nam omogoča, da nenehno izboljšujemo našo spletno stran in vaše doživetje le-te; (x) Avtomatsko odločanje in profiliranje. 

c)    V nekaterih primerih je lahko zbiranje podatkov zakonska ali pogodbena obveza, zato bomo takrat, ko se z zbiranjem in uporabo teh podatkov ne strinjate, omejeni pri proizvodih in storitvah, ki vam jih lahko ponudimo. 

d)    Z vašim dovoljenjem in/ali v zakonsko predvidenih primerih lahko vaše podatke uporabljamo za namene trženja, kar vključuje vzpostavitev stika z vami preko e-pošte, telefona, SMS sporočil, pošte in/ali storitev elektronskih sporočil, s katerimi vam pošiljamo informacije, novice in ponudbe proizvodov in in/ali storitev. Ne bomo pa vam pošiljali neželenih sporočil z vsebino trženja in neželene e-pošte. Prav tako bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, da zagotovimo polno zaščito vaših pravic in izpolnimo vse obveznosti skladno z ustreznimi veljavnimi zakoni.

e)    Oglasi, katerih vsebino prikazujemo na naši spletni strani, lahko vključujejo t.i. “vedenjsko oglaševanje” – oglaševanje, ki je prilagojeno vašim prioritetam na podlagi vaše spletne dejavnosti. Spletna dejavnost uporabnikov se spremlja z uporabo piškotkov, kot je podrobno opisano v naši Politiki piškotkov. Prosimo, upoštevajte, da ne nadzorujemo dejavnosti teh oglaševalcev in podatkov, ki jih zbirajo in uporabljajo.

f)    Pravna osnova: Zagotovili bomo, da se bodo vaši osebni podatki obdelovali zakonito, pošteno in transparentno, ne da bi to negativno vplivalo na vaše pravice. Obdelujemo samo tiste osebne podatke, kjer velja vsaj eno od naslednjih načel: (i) podali ste svoje soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov za enega ali več specifičnih namenov; (ii) obdelava je nujna za izvedbo pogodbe, katere stranka ste, ali za izvršitev potrebnih korakov na vašo zahtevo pred uveljavitvijo pogodbe; (iii) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki smo jih dolžni upoštevati; (iv) obdelava je nujna za zaščito bistvenih interesov vas ali drugih fizičnih oseb; (v) obdelava je nujna za izvedbo naloge, ki jo opravljamo v javnem interesu ali kot izvajalec uradnega pooblastila za izvajanje nadzora, oziroma je obdelava nujna za namene legitimnih interesov, ki jim sledimo mi ali tretja oseba, razen v primeru, kjer imajo osnovne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, prednost pred temi interesi, predvsem takrat, ko je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, otrok.

g)    Občutljivi podatki: Občutljive podatke, kot jih definirajo ustrezni nacionalni zakoni o varstvu zasebnosti, bomo uporabljali samo: (i) za osnovni namen, za katerega smo jih pridobili; (ii) za sekundarni namen, ki je neposredno povezan z osnovnim namenom; in/ali (iii) z vašim soglasjem; oziroma če tako zahteva ali nas pooblašča veljavna zakonodaja. 

 

VII. SHRANJEVANJE PODATKOV

Ne glede na ukrepe varovanja, ki smo jih sprejeli, je pomembno, da se zavedate, da prenos podatkov preko interneta ni vedno v celoti varen. Zato vam svetujemo, da ukrepate preventivno, ko nam preko interneta pošiljate podatke.

VIII. IZMENJAVA PODATKOV

Pod določenimi pogoji smo lahko zakonsko dolžni izmenjati določene podatke, ki jih hranimo, kar lahko vključuje vaše osebne podatke, na primer v primerih, ko smo stranka v sodnih postopkih, ko moramo izpolniti zakonske obveznosti, na podlagi odločbe sodišča ali upravnega organa. V takih okoliščinah od vas ne potrebujemo dodatnega soglasja za izmenjavo podatkov in bomo sledili zakonskim zahtevam, ki nam bodo odrejene.

IX. MOŽNOSTI ZA UPORABNIKA

X. PRAVICA DO UMIKA PODATKOV

XI. DOSTOP DO PODATKOV

Do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, lahko dostopate, jih posodabljate in/ali popravljate, razen v določenih izjemah. Do svojih osebnih podatkov lahko dostopate v vašem računu.

Za vašo prošnjo za dostop vam ne bomo zaračunavali pristojbine, vendar pa vam lahko zaračunamo administrativne stroške za posredovanje kopije vaših podatkov. Razen če zahtevate drugače, vam bomo podatke posredovali v običajni elektronski obliki.

Da bi lahko zaščitili vaše osebne podatke, lahko od vas zahtevamo identifikacijo, preden vam posredujemo želene podatke.

XII. POVZETEK PRAVIC

Pravico imate, da: (i) zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, njihovo brisanje ali popravljanje; (ii) se pritožite nadzornim organom; (iii) ste informirani o tem, kako se vaši podatki obdelujejo; (iii) omejite obdelavo svojih podatkov; (iv) omejite prenos svojih podatkov; (v) zavrnete obdelavo svojih osebnih podatkov; (vi) zavrnete avtomatsko odločanje in profiliranje.

Za uveljavljanje katere koli od zgoraj navedenih pravic ali za morebitna druga vprašanja o naši spletni strani ali tej Politiki zasebnosti prosimo, da se obrnete na nas preko spodaj navedenih povezav.

XIII. AVTOMATSKO ODLOČANJE IN PROFILIRANJE

XIV. KONTAKT

Če imate kakršna koli vprašanja o naši spletni strani ali tej Politiki zasebnosti, prosimo, da nas kontaktirate preko e-pošte info@artofliving.si ali na naslov [POŠTNI_NASLOV]. Prosimo, da svoja vprašanja oblikujete jasno, predvsem če gre za zahtevo za informacije o podatkih, ki jih hranimo o vas.

XV. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

To Politiko zasebnosti lahko občasno spremenimo po lastni presoji ali zaradi zakonskih obveznosti. Vse spremembe bodo nemudoma objavljene na naši spletni strani. Ob vaši prvi uporabi naše spletne strani po izvedenih spremembah bomo smatrali, da ste spremembe pogojev v Politiki zasebnosti sprejeli. Priporočamo, da to stran redno spremljate in se seznanjate s tekočimi spremembami.

XVII. JEZIK

Ta Politika zasebnosti je pripravljena in napisana v angleškem jeziku. Kakršni koli prevodi te Politike zasebnosti v druge jezike, ki jih lahko zagotavljamo zgolj za vaše lažje razumevanje, niso zakonsko zavezujoči.

XVIII. VELJAVNOST ZA OSEBE ZNOTRAJ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

a) Pravni okvir

Evropska komisija je sprejela sklep, da morajo določene državen izven Evropskega gospodarskega prostora (“EGP” predstavljajo vse države članice Evropske unije ter Norveška, Islandija in Liechtenstein) ustrezno zaščititi osebne podatke. O tem si lahko preberete v Sklepu Evropske komisije o ustreznosti. Povsod tam, kjer se podatki prenašajo iz EGP v druge države, bomo spoštovali pravne okvire, ki zagotavljajo enako raven zaščite kot zakoni Evropske unije.

b) Okvir ščita zasebnosti EU-ZDA in Švica-ZDA

Spoštovali bomo ščit zasebnosti EU-ZDA in Švica-ZDA, kot ga določa Ministrstvo za trgovino ZDA in se nanaša na zbiranje, uporabo in shranjevanje osebnih podatkov za države članice Evropske unije oziroma za Švico.

c) Klavzule tipske pogodbe

Organizacija izmenjuje osebne podatke znotraj Organizacije in z drugimi zaupanja vrednimi poslovnimi subjekti ali fizičnimi osebami, ki podatke za nas obdelujejo, kar poteka skladno z našimi smernicami in ob upoštevanju te Politike zasebnosti ter drugih ustreznih ukrepov za zagotavljanje zaupnosti in varnosti. Vaše podatke lahko prenašamo, shranjujemo in obdelujemo v drugih državah izven države vašega bivanja, za namene, kot so opisani v tej Politiki zasebnosti. Ti prenosi podatkov so obvezni, da vam lahko nudimo storitve, da lahko delujemo globalno in vam zagotavljamo naše proizvode. Uporabljamo standardne pogodbene klavzule, ki slonijo na sklepih Evropske unije o ustreznosti, kot veljajo za posamezne države, ter zagotovimo vaše soglasje za prenos podatkov v druge države.

d) NVP

Če menite, da po stiku z nami na vaša vprašanja nismo ustrezno odgovorili, lahko stopite v stik z našim nadzornikom za varstvo podatkov (“NVP”) preko e-pošte data-protection@artofliving.de.  

Zadnja posodobitev : 23. 07. 2020