Международен ден на щастието: 5 съвета от Шри Шри Рави Шанкар за щастие

23rd of март 2017

Когато стигнеш до източника си на щастие, сетивата се засилват, удовлетворението достига ума и нещата започват да се случват по начина, по който ги искаш. 

Всички велики писания по света говорят за голямото щастие, защото знаят, че това е основният стремеж на всеки от нас. Щастието не е свързано с това какво имаме и какво нямаме. Щастието е състояние на ума. Щастието не е стока, която можеш да си купиш отнякъде. То е настоящето, в което си, точно сега и точно тук. Каквото и да търсим тук и там, щастието е тук, в нас. В живота винаги се тревожим за едно или друго. Това се нарича "maya" (заблуда). Ако някой те обича, това е проблем, ако някой не те обича, това също се превръща в проблем. 

Твоите приятели също са причина за тревога понякога и се превръщат във врагове. Така че това, в което трябва да бъде решителен човек, е да не губи своето щастие каквото и да се случва. Дали преживяваш загуба в работата си или отношенията си, или друга сфера от живота си, не трябва да губиш щастието си. Тогава можеш да се захванеш с нещо истинско и то да е мярка за това как растеш. Погледни към собствения си живот - колко много трудности са дошли и са си отишли, и ти си се справил с тях! Всички тези моменти са си отишли. Тези обстоятелства и събития са отминали, но продължаваш да носиш тези събития в ума си. Премахни ги от ума сi и виж как ще се успокоиш и колко спокоен ще се почувстваш.  

Има 5 начина да бъдеш щастлив:

  1. Погледни света - има много по-големи и важни проблеми. Тогава твоите проблеми ще ти се сторят по-малки. Моментът, в който твоите проблеми изглеждат по-малки, ще имаш повече енергия и увереност да се справиш с тях и да ги разрешиш. Служи на тези, които са в по-голяма нужда. 
  2. Погледни собствения си живот. В миналото си имал много проблеми. Те всички са дошли и са си отишли. Знай, че каквото и да дойде, ще имаш енергията и силата да го преодолееш. Ще имаш увереност от разбирането на миналото си.  
  3. Най-важното - практикувай дихателни техники, медитация и релаксация. 
  4. Когато сме ядосани, си казваме "Предавам се". Сега без вътрешен гняв си кажи "Предавам се на този проблем, не мога да го разреша, нека Божественото ми помогне." И знай, че винаги ще ти бъде помогнато. Имай увереността, че винаги ще получиш помощ  - силата на вселената ще ти помогне.
  5. Винаги търсим решение от някого другиго. Забравяме, че ако обърнем ума си към себе си, ще имаме идея, ще намерим решение. То ще дойде спонтанно, когато погледнем няколко минути към себе си. Няма нищо по-велико от усмивка, когато всичко става, както го искаш. И ако събудиш храбростта си и си кажеш "Каквото и да дойде, ще продължа да се усмихвам", огромната енергия в теб ще се увеличи и проблемите ще идват и изчезват. 

Запомни едно нещо - ти си отговорен за своето щастие. Бъди убеден, че каквото и да дойде няма да позволиш твоето щастие да бъде отнето от никого. Вземи това решение днес и виж какво ще се случи.  И щастието, и тъгата имат своя причина.Човек трябва да приема всички ситуации като благоприятни и да мисли за тях като съставки, които го водят към неговата Садхана (медитация). Отиди навътре към източника си на щастие, там, от където идва радостта. Когато стигнеш до източника си на щастие, сетивата ти се засилват, удовлетворението достига ума и нещата започват да се случват по начина, по който ги искаш. 

Написано от: Шри Шри Рави Шанкар

Courtesy: Oneindia