Рехабилитиране на наркозависими: Международни проекти на Изкуството да живееш

Програма за рехабилитиране на наркозависими и хора с други пристрастявания

Цялостна програма помага на наркозависими и жертви на други пристрастявания да преодолеят зависимостта си и да станат отново пълноценни участници в обществото. Фондацията предлага програми и за превенция на тези зависимости, които се провеждат в специализирани клиники.