Katastrofehjælp

Med sit verdensomspændende netværk af frivillige har Art of Living været i stand til øjeblikkeligt at reagere på katastrofer hvor som helst i verden; at yde fysisk og psykisk lindring, såvel som materiel hjælp. Gennem dette netværk har Art of Living etableret sig, som en af de væsentligste aktører i ydelsen af katastrofehjælps-programmer over hele verden.

Fra omfattende rehabiliteringsarbejde i tsunamiramte områder, til jordskælvsområder i Gujarat har frivillige fra Art of Living tilsidesat hensynet til deres egen sikkerhed for at imødekomme de mentale, følelsesmæssige og materielle behov hos ofre for natur- eller menneskeskabte katastrofer.

Art of Living har sammen med søsterorganisationerne The International Association for Human Values (IAHV) og Vyakti Vikas Kendra India (VVKI) påtaget sig ansvaret for at heale samfund, der er ramt af konflikter og naturkatastrofer. Under Sri Sri`s ledelse er der udviklet en effektiv og dynamisk tre-trins model til afhjælpning af nødsituationer i forbindelse med katastrofer.

Øjeblikkelig materiel hjælp og service

Art of Living yder nødhjælpsassistance og materiel hjælp efter følgerne af katastrofer. Dette omfatter mad, tøj, medicin og tag over hovedet. Læger, rådgivere og andre eksperter i fysisk og psykisk sundhed udgør en integreret del af en sådan katastrofehjælp.

Traume hjælp på mellemkort-sigt

For overlevende efter katastrofer, som har været udsat for alvorlige fysiske og følelsesmæssige traumer, er materiel hjælp alene ikke tilstrækkeligt. At lindre traumet og hjælpe folk til at genvinde deres liv er altafgørende. En undersøgelse af Art of Livings traumehjælps -program, i sydøstasien efter tsunamien viste at de hjulpne fik signifikant lindring af deres PTSD (post-traumatisk stress disorder)  på bare fire dage.

Rehabilitering på lang sigt

For at opnå varig rehabilitering af katastrofeområderne, så arbejder vores frivillige i landsbyer og lokalsamfund med at genopbygge hjem, kloaksystemer, veje, skoler, erhversuddannelsescentre og anden nødvendig infrastruktur.