Miljøbeskyttelse

Med sin sprituelle fundering har Art of Living fremelsket en dyb respekt for vores planet hos tusindvis af mennesker over hele verden. Det kan godt være jorden består af klipper, sand og vand, men spiritualitet kan hjælpe os til at opfatte planeten som en pulserende helhed, der reagerer på vores omsorg og opmærksomhed.

Inspireret af Sri Sri Ravi Shankars vision, har frivillige fra hele verden, som et team, igangsat adskillige miljøprojekter: Træplantning i stort omfang i Mission Grøn Jord; vandbevarelse og- beskyttelse, herunder oprensning af forurenede floder; og nul-budget kemikalie-fri landbrugsdyrkning, som støtter fattige bønder i at dyrke jorden på en måde, som er både økonomisk og organisk sund.

Art of Living anerkender også, at for at pleje og sikre fremtidig naturbevarelse, er det nødvendigt at disse værdier bliver indprentet i unge sind derhjemme og i skolen. Opmærksomhedsprogrammer for unge mennesker og børn (kaldet “dybere rødder”, “videre udsyn”) er også en vigtig og integreret del af dette langsigtede program.