Uddannelse

En uddannelsesrevolution

Gratis skoleuddannelses-program

Forestil dig et Indien hvor børn fra landområder, stammeområder og slum kan få gratis skoleuddannelse. Det behøver ikke mere blive ved forestillingen for Sri Sri Ravi Shankar har etableret mere end 117 gratis skoler i Indiens stamme- og landområder, hvor børnearbejde og fattigdom er udbredt. Hvert år nyder 10.000 børn godt af uddannelse, muliggjort af disse gratis skoler. Børnene får ikke kun gratis uddannelse, men også kompetencer, som sætter dem i stand til at klare sig videre i livet. Læs mere.

Uddannelse–Nyhedsbrev

1.årgang, 2.årgang, 3. årgang, 4. årgang, 5 .årgang, 6.årgang, 7. årgang

• 117 gratis skoler

• Stamme, land og slum

• 12,639 børn fik gavn heraf

Vores Vision

 

Vore skoler tilbyder gratis, værdibaseret undervisning i et stressfrit, elevvenligt miljø, som:

 

• Sætter eleven i stand til at finde deres indre talenter og at blomstre i deres fulde potentiale

• Udvider elevens horisont samtidig med at de kulturelle rødder bliver dybere, ved at lære dem at sætte pris på deres kulturelle arv og samtidig have en global fremsynethed.

Gratis skoler

Art of Livings gratis skoler ligger i forskellige land-, stamme- og slumområder spredt over hele Indien. Hver skole har sine egne udfordringer, der bunder i de geografiske og kulturelle omstændigheder for området og dets indbyggere.

Nogle områder er ekstremt fjerntliggende, omgivet af skove og uden veje og elektricitet. Nogle af stederne er børnene mere fortrolige med våben end med sæbe! Det er bydende nødvendigt, at overbevise dem om at uddannelse og skolegang er midlet til en bedre fremtid.

I landområder, som er mere tilgængelige, foretrækker forældrene at lade deres børn arbejde som hushjælp eller på gårdene, for at tjene nogle få rupier, istedet for at give dem en uddannelse. Dette gælder især unge piger. Det er almindelig praksis i landsbyerne, at når en pige fylder 14 år, så bliver hun gift, og når hun fylder 20 år, så får hun børn. Hun har ingen uddannelse, ingen penge, ingen selvtillid og intet selvværd.

Slumområder har deres specielle udfordringer. Slumbeboerne, der bor i centrum af de store byer, konfronteres hele tiden med uligheden mellem byens middelklasse og slummen. Dette gør et vedvarende indtryk på et ungt sind. Manglende mulighed for gratis uddannelse, tvinger dem til at finde måder at tjene hurtige penge på. Stoffer, vold, alkohol og tobak er nemmere at få fat i end bøger.

Med andre ord afhænger disse børns fremtid af gratis uddannelse.

Inspireret af Sri Sri Ravi Shankar har frivillige fra Art of Living lagt grunden og skabt infrastrukturen til, at denne vision om gratis uddannelse kan virkeliggøres i disse områder. De frivilliges arbejde har bl.a. været at lave kampagner, der gør opmærksom på behovet for gratis transport, skoleuniform, frokostmåltid, bøger og tilbehør, samt til opførelse af gratis skoler i afsidesliggende områder.

En revolution er startet – en revolution i skoleuddannelse!