Visdomsserier

Singapore
12th of Feb 2011

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar har genoplivet ældgammel viden til opnåelse af et bedre liv ??????? Med humor og indsigt har Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, i form af kommentarer, genoplivet den dybe viden fra oldgamle hellige tekster, som gør visdommmen let at anvende/let anvendelig i det moderne dagligliv/hverdagsliv. Art of Living centre tilbyder studiegruppe sessioner/møder, hvor man kan se og studere disse kommentarer. Kommentarerne kan også købes i Art of Livings boghandel i audio og video optagelse.

Ashtavakra Gita

En af de mest oplysende diskurser/ foredrag/ prædikener om virkelighedens beskaffenhed/væsen

Ashtavakra Gita belyser en oldgammel samtale mellem en hellig mand, Ashtavakra, og Janaka, en konge med stort verdsligt ansvar/mange verdslige forpligtelser og samtidig en dyb spirituel søgen omkring virkelighedens væsen/beskaffenhed. “Hvad er virkeligt”? spørger Janaka. Sådan begynder en af de mest enestående samtaler, der nogensinde har fundet sted på denne planet, da Ashtavakra tager Janaka ved hånden og skridt for skridt fører ham til dybere forståelsesniveauer indtil oplysningen dæmrer/bryder frem. Gurudev`s kommentarer åbner for/afslører/gør tilgængelig denne oldgamle visdom, så den kan anvendes/levendegøres/ i vores moderne liv.

Narada Bhakti Sutras

Inspiration og praktisk forståelse/indsigt til den, der søger sandheden/den sandhedssøgende.

Den blomstrende kærlighed til det guddommelige kaldes Bhakti. I en exceptionel/enestående oversættelse af den originale Bhakti Sutras tekst, fortalt af den oldgamle hellige mand Narada, udforsker Gurudev den guddommelige kærligheds folden sig ud (eller opvågnen/vækkelse) og ekstase.

Patanjali Yoga Sutras

Den autoritative tekst om mekanismerne bag bevidsthedens vækst/udvikling.

Gurudev oversætter og fortolker de oldgamle Yoga Sutras af Maharishi Patanjali og belyser den dybe visdom indeholdt I Patanjali`s Sanskrit passager. Han forklarer, hvordan vi kan anvende denne viden i vores daglige oplevelser og identificerer praktiske teknikker, som Pantajali anviser til forening med det guddommelige.