Fängelse Program

Vad är Prison Smart Programmet?

Prison SMART Program 

"När folk blir sjuka läggs de in på sjukhus och får den rätta medicinen för att de blir bättre. När folks uppförande är sjukt,sänder vi dem i fängelse, men vi glömmer medicinen"

 Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

 

Målet

Fängelse Smart programmet har som mål att göra en livs avgörande skillnad för de intagna, de som arbetar i fängelse och de som arbetar i det straffs rättsliga systemet. Prison SMART lär ut färdigheter som reducerar stress, läker trauman och tillhandahåller praktisk kunskap om hur man hanterar negativa känslor, allt för att kunna leva sinhögsta potential och att bidra till samhället på ett positivt sätt.

  • Hitintills har mer än 3 500 000 fängslade transformerats genom "Prison Smart" programmet 

 

 

Utgångspunkten

Utgångspunkten för programmet är förståelsen av att ingen person är egentligen  ´dålig´ utan tar till kriminalitet för att de har yttre stressfaktorer  som de inte klarar av att hantera effektivt.

 

 

 
 

Prison Program Nyhetsbrev,
Indien

PARIVARTAN - Vol 1
PARIVARTAN - Vol 2