Biography

Në vitin 1981, Shri Shri Ravi Shankar e ka themeluar Artin e të Jetuarit (Art of Living). Puna e tij përfshinë shumë aspekte - ai është ambasador humanitar, instruktor meditim, mësues shpirtëror dhe avokues i paqes. Shri Shri është i dedikuar ndaj vizionit të tij “mendja pa stres dhe shoqëria pa dhunë” dhe kështu punon pandërprerë në ndërtimin e paqes midis popujve dhe individëve.

Fillimi

I lindur në vitin 1956 në Tamil Nadu, India jugore, Shri Shri Ravi Shankar ishte fëmijë i talentuar. Në moshën katërvjeçare, ai ishte në gjendje të recitojë pjesë të tekstit të lashtë në sanskrit të Bhagavad Gita-së, dhe shpesh është gjetur duke medituar. Ai ka studiuar letërsinë vedike (të Veda-ve) me mësuesin e tij të parë, Sudhakar Chaturvedi, i cili kishte pasur një bashkëpunim të gjatë me Mahatma Gandhi-në dhe njëkohësisht ka vijuar mësimin në kolegjin MES në Bangallore. Në moshën shtatëmbëdhjetëvjeçare, në vitin 1973, ka diplomuar në dy fusha, në fizikë dhe në letërsinë vedike.

Themelimi i Artit të të Jetuarit dhe i IAHV-së

Në vitin 1997, Shri Shri Ravi Shankar ka qenë bashkëthemelues i Shoqatës Ndërkombëtare për Vlerat Njerëzore (IAHV - International Association for Human Values) me qëllim të ndërmarrjes së projekteve të zhvillimit të qëndrueshëm, kultivimit të vlerave njerëzore dhe të koordinimit në zgjidhjen e konflikteve në bashkëpunim me Fondacionin e Art of Living. Shoqata bashkëpunon me qeveritë, institucionet arsimore, OJQ-të tjera, korporatat, bizneset dhe individët. Ajo gjithashtu ka status të posaçëm konsultativ me Këshillin Ekonomik, Social dhe Kulturor (ECOSOC) të Kombeve të Bashkuara dhe merr pjesë në komisione dhe aktivitete të ndryshme, që kanë të bëjnë me shëndetin dhe zgjidhjen e konflikteve. Deri më tani ajo i ka prekur mbi 20 milionë njerëz të të gjitha kulturave në mbi 150 vende.

Current Activities

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar continues to lead the Art of Living Foundation and the IAHV and tours the globe working in many different capacities, every single day of the year. The self-development programmes he developed are now delivered by tens of thousands of specially trained Art of Living teachers in 151 countries, although whenever he can, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar often attends large courses to give talks and gives his time to participants.

Inspiring Service

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar has initiated many programmes to provide assistance to people from a wide range of backgrounds – victims of natural disasters, survivors of terror attacks and war, children from marginalised populations and communities in conflict, amongst others. The strength of his philosophy has inspired a huge body of volunteers to get involved and drive these service projects forward, or initiate their own, around the globe. The majority of these volunteers are graduates of the Art of Living’s self-development programmes themselves.

A Figure of Peace

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar has been globally recognised as an ambassador of peace, receiving numerous awards for his work. He plays a key role in conflict resolution and spreads his vision of non-violence at public forums and gatherings worldwide. Regarded as a neutral figure with a sole agenda of peace, he represents hope to people in conflict. He has received particular credit for bringing opposing parties to the negotiating table in Iraq, the Ivory Coast, Kashmir and Bihar. Fostering interfaith harmony and calling for multi-cultural education as the remedy for fanaticism are significant parts of his efforts to achieve sustainable peace.