Projektai

Peace Interfaith Harmony

 

Dvasingumas: Kelio klojimas harmonijai tarp religijų

Daugiakultūrinis ugdymas

Nuo Azijos iki Amerikos, pasaulis ieško vaistų terorizmui; tai yra neatidėliotinas poreikis. Gurudev Šri Šri Ravi Šankaras siūlo galingą sprendimą paprasta forma: daugiakultūrinis ugdymas.

interfaith harmony

Kelias į harmoniją tarp religijų ir į terorizmo sumažinimą, pagal Gurudev Šri Šri Ravi Šankarą, yra švietime - daugiakultūriniame švietime, kuris skatina pliuralizmą (požiūrių įvairovę). "Teisingas išsilavinimas sukuria pagarbą įvairovei gamtoje ir priklausymo visam pasauliui jausmą," sako Gurudev. Vaiko proto atvėrimas kitų religijų pagarbai, vaiko auginimas pasaulyje, kuris skatina žmogiškąsias vertybes, tokias kaip vienio pojūtis su kitais, pasitikėjimas ir užuojauta yra tvarus sprendimas. Kai vaikai supranta, kad žmogiškos vertybės yra visose didžiosiose tradicijose, kai vaikai truputį sužino apie kitų religijų tikinčiųjų žmogiškumą, ir kai vaikai žino, kad tiesa yra išreikšta anapus jų pačių religijos, tada siauros pažiūros, kurios yra terorizmo šaknys, neišliks.

"Vienintelis būdas atsikratyti fanatizmo pasaulyje yra plataus spektro, daugiakultūrinis ir daugiareliginis švietimas toks, kad augantis vaikas negalvotų, kad tiesa yra tik Biblijoje ar tik Korane." sako Gurudev Šri Šri Ravi Šankaras. Kai daugiakultūrinis švietimas įsitvirtins, ypatingai tarp jaunimo ir religinių lyderių, tada bus užtikrinta ateities harmonija.

Stabdydamas terorizmą ir skatindamas harmoniją tarp religijų, Gurudev paskelbė savo daugiakultūrinio švietimo žinią susijusiems forumams visame pasaulyje - ar tai būtų 29-tas Valstybinis susitikimas Džamiat-Ulema-i-Hind (didžiausia Indijos Islamo Imamų asociacija) ar 3-sis Pasaulio rabinų ir imamų kongresas taikai Europoje. Jis paskelbė savo žinią nariams iš visų visuomenės sluoksnių - religiniams lyderiams, sprendimų priėmėjams, akademinei bendruomenei, besirūpinantiems visuomeniniu atsakingumu ir paprastiems žmonėms.

Pažangūs laikai reikalauja įkvėpti naują ideologinį požiūrį, tokį, kuris pakylėja žmogiškąsias vertybes aukščiau viso kito, ir skatina žmonijos vienį. Beveik tris dešimtmečius ir naujai atsakydamas į šių dienų atakas, Gurudev toliau plėtė tokio pobūdžio mąstymą tarp skirtingų religijų žmonių.

Videos

Read More : Remedy for Terrorism: A Comprehensive Approach by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

Pasidalijusių bendruomenių sujungimas

Kaip Gyvenimo meno įkūrėjas, jis siunčia savanorius pasiekti žmones, kuriems reikia pagalbos. Sujungdamas pasidalijusias bendruomenes nuo Irako iki Pakistano, nuo Kinijos iki Kanados, Amerikos, Afrikos žemyno ir Europos, Gurudev sujungė kartu žmones iš 151 valstybės nesavanaudiško tarnavimo ir meilės dvasia. Gurudev dažnai vadovavo įtampos sumažinimo operacijoms regionuose, kuriuos suskaldė bendruomeninės įtampos. Kai žemės drebėjimas įvyko dalyje Pakistano ir Kašmyre 2005 metais, Gurudev pasiuntė savanorius iš Indijos, daugelis iš jų Indusai, suteikti pagalbą Pakistane. Gyvenimo meno indusai mokytojai nuvyko į Iraką pradėti traumų palengvinimo operacijų ir mokyti žmones įtampas šalinančių kvėpavimo technikų. Indusų-musulmonų įtampa ištirpo žmonėse, kuriuos įkvėpė Gurudev Šri Šri Ravi Šankaras.

interfaith harmony Godhra riaušių Gudžarate metu (2002 m.), Gurudev stovėjo ant aptvertos teritorijos 4 pėdų aukščio sienos ir kreipėsi į Indusų ir Musulmonų minią, kurie buvo pasiruošę pulti vienas kitą, visi apsiginklavę pagaliais ir peiliais. Kai Gurudev kalbėjo apie poreikį susiburti, kad nuslūgtų kita krizė, jis numalšino degantį pyktį minios širdyse ir jie vienas po kito sudėjo savo ginklus.

Tai yra keli pavyzdžiai, kurie skelbia humanitarinio ir dvasinio lyderio misiją nešti bendrystės ir žmogiškųjų vertybių žinią, kur jis beeitų.

Savo kelionės į Iraką metu 2007 m., Gurudev aplankė kaimą. Šiitai pašalino 8 000 Sunitų šeimų iš ten. Gurudev susitiko su Ulemas ir svarbiais Šiitų kaimo valdžios organais ir sakė: Abu, Šiitai ir Sunitai, yra tarsi dvi Islamo akys. Abi akys turi vieną matymą, jos gali matyti tą patį vaizdą. Todėl mums reikia išlikti susivienijusiems. Žinia palietė valdžios organų širdis. Žmonės sutiko kitas šeimas, kurios sugrįžo ir pradėjo gyventi kaime.

Kitame pavyzdyje, bendruomeninė įtampa didėjo tarp indusų ir krikščionių, po to sekė indusų lyderio ir keturių kitų nužudymas Kandamal rajone Orisoje (Indijoje), 2008 m. rugpjūčio 23 d. Gurudev kreipėsi dėl taikos regione: "Aš kreipiuosi į indusų bendruomenę susilaikyti nuo reakcijos ir nekalbėti kerštu, ir aš kreipiuosi į krikščionių bendruomenę taip pat, prašau tvirtai laikytis taikos kelio, ir susiburti. Abi bendruomenės turi gyventi kartu ir dirbti dėl pažangos. Prašau susiburkim kartu dėl susitaikymo."

Savo tapatybės plėtimas

Viešų susitikimų, satsangų ir stresų palengvinimo programų metu, Gurudev įkvėpė skirtingų tikėjimų žmones suvienyti įsipareigojimą visuomeninei atsakomybei. Savo viešuose kreipimuose, jis ragina klausytojus išplėsti savo tapatybę: "Dabartinės krizės pagrindas yra tapatybė: ribota ir susiskaldžiusi tapatybė veda į neapykantą, žiaurumą ir karą. Žmonės paprastai tapatina save su profesija, religija, rase, kultūra, tautybe, kalba, regionu ar lytimi. Daugelis pasiruošę eiti toliausiai, kad apgintų savo tapatybę, net paaukojant gyvybę proceso metu. Mums reikia būti supratimo visuose žmonėse priežastimi, kad jie pirmiausia yra visuotinės sąmonės dalimi, ir antra, žmonės."

interfaith harmony

Kai žmonės susiburia bendrumo ir meilės aplinkoje, išankstinis nusistatymas dingsta. "Programa suvedė mus taip arti, kad aš negaliu patikėti, kad arabai ir izraeliečiai nesutaria namuose"; dalijosi Yoav Yenon iš Izraelio Gyvenimo meno tarptautiniame centre, Indijoje. Jis buvo grupės dalis, kuri susidėjo iš 16 izraeliečių, daugiau nei 150 arabų (įskaitant Iraniečius, Jordaniečius, Bahreiniečius, Libaniečius, Omanus ir Saudo arabus), kurie dalyvavo specialiuose mėnesio trukmės mokymo programoje.

Gyvenimo meno programos ir humanitarinės iniciatyvos įkvepia skirtingų kastų ir klasių žmones dirbti kartu, šalia vienas kito. Nesvarbu, jei protėviai nužudė kito protėvius riaušėse. Arba, jei žmonės iš skirtingų klasių suburiami į grupę. Kaimai Indijoje buvo perkeisti, kai aukštesnės ir žemesnės klasės indusai susikabino rankomis bendruomenės kūrimui. Šimtai indusų pritaikė Gurudev 7 punktų veiksmo planą Tiesos, susitaikymo konferencijoje 2007 m. kovą.

Gurudev subūrė Vedantos ir Budizmo religijų lyderius suformuluoti jungtinius veiksmus pasaulinei taikai "Vedanta-Bidzmas konferencijoje" 2008 m. vasarį. Po kelių mėnesių, indusų lyderiai susrinko Gyvenimo meno tarptautiniame centre dirbti kartu didinant visuomenės žinojimą apie HIV/AIDS.

Vieno pasaulio šeima

Kaip Gurudev pasiekia skirtingo protavimo žmones? Nuo intelektualų ir ekspertų, atstovaujančių aukščiausias visuomenės pakopas, iki vargšų kaimo darbininkų visus pakylėja Gurudev žmogiškų vertybių ir pliuralizmo žinia.

“Žavu kaip švelniai, ramiu veiklumu, pilnu susikaupimu, nepaperkamu gerumu, Gurudev leidžia žmonėms suprasti, kad jie gali prisidėti prie taikos tik nugalėdami savo pačių vidinę baimę ir išankstinį nusistatymą prieš kitus,” sako prof. Žesin Švan, kaldidatė 2009 m. Vokietijos prezidento rinkimuose ir Humboldto-Viadrinos mokyklos Berlyne dekanė. Tai vyko Pirmo Subalansuotos kultūros apdovanojimo (2009 spalį) įteikimo Gurudev metu, už jo prisidėjimą skatinant dialogą tarp kultūrų.

interfaith harmony

Gurudev ’sprendimo galia yra dvasinis pamatas. Sujungti žmones pažadinant kiekvienos religijos mokymo šerdį – pasaulietinę brolybę ir meilę. “Dvasingumas sujungia žmones ir skatina žmones padaryti ką nors kuriamo pasauliui. Šie įkvėpimai, kurie kyla iš vidaus, leis mums veikti geriau,” tiki Gurudev.

Dvasingumas praskina kelią grakščiam mąstymo būdui, kuris yra visaapimantis, pakylėjantis ir suvienijantis. Veiksmingiausia ir galbūt vienintelė priemonė kurti ilgalaikę harmoniją tarp religijų.

 

 

  Kontaktai

  „The Art of Living“ Lietuva

   

  El. paštas: info@artofliving.lt
  Tel.: +37065777531  Kotryna

   

  Komercinė veikla

  UAB "Naujas požiūris"

  Įmonės kodas: 303144635
  PVM mokėtojo kodas: LT100010393310
  Adresas: Kalvarijų g. 130-6, Vilnius
  Sąskaita kursams apmokėti:

  LT357300010174948529

   

  Labdaros veikla

  Baltijos "The Art of Living" labdaros ir paramos fondas

  Įmonės kodas: 300656616
  PVM mokėtojo kodas: LT100004155110
  Adresas: Kazliškių 19-27, 09204 Vilnius

  Banko sąskaita: LT327300010107507393