Vizija

Šri Šri Ravi Šankaro vizija - visuomenė be streso ir smurto. Keliaudamas po pasaulį Šri Šri įkvepia įvairių tautų ir kultūrų žmones imtis atsakomybės ir inicijuoti savanoriškus projektus už geresnės visuomenės kūrimą. 

Šri Šri Ravi Šankaras, "Gyvenimo meno" organizacijos įkūrėjas, veikla yra be galo plati. Jau tris dešimtmečius Šri Šri rūpinasi:

  • Žmogiškųjų vertybių skleidimu

  • Harmonijos tarp įvairių religijų puoselėjimu

  • Bendruomenės vienybės kūrimu

  • Socialinės atsakomybės skatinimu

  • Humanitarinių projektų inicijavimu

Žmonės sako, jog Šri Šri įkvepia savo pavyzdžiu: ar žengdamas per patvinusius vandenis apžiūrėti pagalbos darbų Bihare, Indijoje, ar ragindamas suklaidintą kaimo jaunimą prisijungti prie visuomenės ir socialinio vystymosi, ar kiekvieną vakarą susitikdamas su žmonėmis satsanguose (muzikos ir meditacijos susibūrimuose) ir atsakinėdamas į pačius įvairiausius žmonių klausimus.

Šri Šri randa bendrą kalbą su skirtingų tautybių, socialinių sluoksnių žmonėmis. Ar susitiktų su kaliniais, ar korporacijų vadovais, vargstančiais ūkininkai, ar mokiniais – Šri Šri dėmesio centre visada žmogiškosios vertybės ir mūsų gyvenimo kokybės pagerinimas. Yra gan įprasta matyti žmones iš tarpusavyje kariaujančių tautų sėdinčius vieną šalią kito kurioje nors iš Šri Šri programų. Pasitelkdamas savo filosofiją ir vienos pasaulio šeimos idealą, Šri Šri ugdo žmogiškąsias vertybes ir stiprina bendruomenės vienybę.

Jis savo gyvenimą paskyrė tarnavimui žmonėms ir savo vizijos įgyvendinimui. 

Biografija

Pradžia

Šri Šri Ravi Šankaras gimė 1956 m. pietų Indijoje. Jis buvo gabus vaikas: būdamas ketverių mintinai cituodavo ištraukas iš Bhagavad Gitos (senovinio šventraščio sanskrito kalba), jį dažnai rasdavo giliai medituojantį. Jo pirmasis mokytojas buvo Sudhakaras Čaturvedi (Sudhakar Chaturvedi), kuris ilgai bendradarbiavo su Mahatma Gandžiu. 1973 m., būdamas septyniolikos, Šri Šri baigė mokslus ir įgijo Vedų literatūros ir fizikos diplomus.

"Gyvenimo meno" ir IAHV įkūrimas

1982 m. Šri Šri dešimčiai dienų pasinėrė į tylą Šimogoje (Shimoga), esančioje Karnatakos valstijoje, Indijoje. Grįžęs iš tylos jis pristatė galingą kvėpavimo techniką – Sudarshan Kriya. Bėgant laikui Sudarshan Kriya tapo pagrindine "Gyvenimo meno" kursuosų praktika.
Taip pačiais metais Šri Šri įkūrė pelno nesiekiančią švietėjišką organizaciją "Gyvenimo menas". Jos švietimo ir saviugdos programos siūlo praktinius įrankius, leidžinčius sumažinti stresą ir puoselėti gerą savijautą. 
1997 m. Šri Šri tapo vienu iš Tarptautinės Žmogiškųjų Vertybių Asociacijos (International Association for Human Values – IAHV) įkūrėjų. Kartu su "Gyvenimo meno" fondu ji koordinuoja darnaus vystymosi projektus, konfliktų sprendimą, bei skatina ugdyti žmogiškąsias vertybes. Ypač daug šių organizacijų savanoriai nuveikė Indijoje, Afrikoje bei Pietų Amerikoje.

Įkvėpti tarnystei ir globalizuoti išmintį

Šri Šri programos padėjo stichinių nelaimių aukoms, išgyvenusiems teroro išpuolius ir karus, vaikams iš atstumtų bendruomenių, konfliktuojančioms bendruomenėms. Jo skleidžiamos žinios jėga įkvėpė dvasingumu paremtą tarnystės bangą: daugybė organizacijos savanorių energingai vykdo socialinius projektus krizes išgyvenačiose pasaulio vietose.
Šri Šri kaip dvasinio lyderio įnašas pasaliui yra atgaivintos ir pateiktos 21 amžiui tinkama forma jogos bei meditacijos tradicijos. Šri Šri ne tik atgaivino senovinę išmintį, bet ir sukūrė naujas asmeninės ir socialinės transformacijos technikas. Tarp jų yra Sudarshan Kriya®, kuri padėjo milijonams žmonių įveikti stresą ir atrasti vidinį energijos ir ramybės šaltinį kasdieniniame gyvenime. Vos per 30 metų jo programos pagerino gyvenimo kokybę dalyviams iš 151 šalies.

Taikdarys

Kaip taikos ambasadorius Šri Šri vaidina svarbų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir skleidžia savo nesmurto viziją viešuose susirinkimuose ir susibūrimuose visame pasaulyje. Laikomas neutraliu veikėju, kurio darbotvarkėje vienintelis klausimas – taika, jis įkūnija taiką žmonėms, išgyvenantiems konfliktus. Jis sulaukė ypatingo pasitikėjimo prie derybų stalo subūręs priešingų pusių atstovus iš Irako, Dramblio Kaulo Kranto, Kašmyro ir Biharo.
Savo iniciatyvose ir kalbose Šri Šri nuolat pabrėžia, jog reikia stiprinti žmogiškąsias vertybes ir pripažinti humaniškumą kaip mūsų svarbiausią identitetą. Harmonijos tarp įvairių religijų puoselėjimas ir daugiakultūrinio išsilavinimo laikymas vaistu nuo fanatizmo yra svarbi dalis jo pastangų pasiekti darnią taiką mūsų planetoje.
Raginimas burtis į vieno pasaulio šeimą, primena, kad vidinė ir išorinė ramybė yra įmanoma, ir kad visuomenę be streso ir smurto galima sukurti puoselėjant žmogiškąsias vertybes ir tarnaujant.


Apdovanojimai

Pasaulis gerbia išmintį

Pasaulis pagerbė Jo Šventenybės Šri Šri Ravi Šankaro išmintį ir viziją suteikdamas jam daugybę apdovanojimų ir įvertinimų. Jo vizija – visuomenė be streso ir smurto, pasiekiama pažadinant žmogiškąsias vertybes – pripažinta ir vertinama visame pasaulyje. 
Penki Indijos ir vienas Šri Lankos universitetas apdovanojo Šri Šri garbės daktaro laipsniu už nuopelnus žmonijai.
Keli miestai JAV ir Kanadoje pagerbė Šri Šri pasklebdami jo apsilankymo dienas „Šri Šri Ravi Šankaro diena“. Vašingtonas pagerbė jo vizitą mieste pavadindamas savaitę „Žmogiškųjų vertybių savaite“.  Kai kurie JAV ir Kanados miestai suteikė jam garbės piliečio vardą. 

Svarbiausios kalbos

Skleidžiant žinią apie vieną pasaulio šeimą

Skleisdamas meilės, atjautos ir nesmurto žinią Šri Šri nuolatos skelbia harmoningą žmonių sambūvį. Jo kalbas įvairiuose forumuose įvairiomis temomis jungia humaniškumo ir brolybės principas. Jo universali ir paprasta žinia yra, jog meilė ir išmintis gali įveikti neapykantą ir skurdą.
Ar kalbėtų parlamentarams Argentinoje, ar verslo lyderiams Europoje, taikos organizacijoms, tokioms kaip Jungtinės Tautos, ar musulmonų bei induistų lyderiais, Jo Šventenybė Šri Šri Ravi Šankaras pabrėžia žmogiškųjų vertybių ir žmonių vienybės svarbą.
Šri Šri Šankaras du kartus buvo pakviestas skaityti pranešimo Pasauliniame Ekonomikos Forumą (World Economic Forum) Davose, taip pat dalyvavo Jungtinių Tautų tūkstantmečio pasaulio taikos religinių bei dvasinių lyderių aukščiausiojo lygio susitikime (United Nations Millenium Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders) bei pirmame Pasauliniame imamų ir rabinų kongrese (World Congress of Imams and Rabbis) 2005 m.
Norėdamas surinkti įvairių visuomenės sluoksnių lyderius, J.Š. Šri Šri Ravi Šankaras surengė nemažai simpoziumų: Tiesos ir susitaikymo konferenciją (Truth and Reconciliation Conference) puoselėti dalitų bendruomenės lygybę (2007 m.), Tarptautinė konferencija žmogiškųjų vertybių klausimais (International Conference on Human Values) (200 6m.) ir kasmetiniai Verslo kultūros ir dvasingumo simpoziumai vykstantys Briuselyje (Corporate Culture and Spirituality Symposiums).
Per viešas paskaitas ir simpoziumus J.Š. Šri Šri Ravi Šankaras kalba religijų harmonijos, ekologinio tvarumo, skurdo mažinimo ir besivystančių šalių bendruomenės vystymo klausimais. Jis įkvepia tūkstančius visame pasaulyje gyventi pagal Vasudhaiva Kutumbakam, arba vienos pasaulio šeimos principus.