Biogrāfija: Šri Šri Ravi Šankars

Šri Šri Ravi Šankars

Šri Šri Ravi Šankars ir plaši pazistams garigais un humanitarais lideris, kura misija apvienot pasauli kopeja globala gimene, kura nav vardarbibas un stresa, ir iedvesmojusi miljoniem cilveku. Ka nevardarbibas, cilvecisko vertibu un visparejas cilveciskas vienotibas aizstavis Šri Šri Ravi Šankars iestajas par mieru pasaule, kalpojot un vairojot cilveciskas vertibas visos sabiedribas slanos neatkarigi no tautibas, ticibas, dzimuma vai adas krasas. Vinš ir sevi pieradijis ka nenogurdinams socials aktivists, kura iniciativas cita starpa skar konfliktu noregulešanu, katastrofu un traumu seku noveršanu, sieviešu tiesibu veicinašanu, cietumu reformas, bernu darba izskaušanu un brivas izglitibas nodrošinašanu tiem, kuri to nevar atlauties. Ipaši pasaule noverteta vina speja savest pretejas puses pie kopiga sarunu galda un panakt risinajumus tados regionos ka Šrilanka, Iraka, Kameruna, Kašmira, Pakistana, Izraela, Kosova u.c.

Dzimis 1956. gada 13. maija Indijas dienvidos. Vel agra berniba vinš bieži bija atrodams, esot dzila meditacija, bet cetru gadu vecuma parsteidza savus vecakus, citejot senos rakstus. Jau 17 gadu vecuma vinš ieguva zinatnisko gradu modernajas zinatnes (fizika, kimija, matematika) un vedas, bet velak ari goda doktora titulu Kuvempu Universitate, Indija. Paraleli ari pabeidza studijas vedas.

1981. gada vinš nodibinaja Art of Living fondu (AOL) (šobrid viena no lielakajam pasaule izglitojošam un nevalstiskajam organizacijam, kas darbojas uz brivpratibas pamatiem), kas parstavets vairak ka 145 valstis visa pasaule. 1997. gada vinš izveidoja Starptautisko Asociaciju cilveciskam vertibam (IAHV).

Ar AOL un IAHV brivpratigo tikla starpniecibu nozimigs katastrofu un traumu likvidešanas darbs ir veikts tadas vietas ka Afganistana, Bosnija, Indija (pec zemestrices), Nujorka pec 2001. gada 11. septembra notikumiem, Azija pec cunami, Nuorleana (ASV) pec pludiem, Iraka ...

Šri Šri Ravi Šankars plašakai sabiedribai piedava senas tehnikas, kuras tradicionali bija pieejamas tikai šauram cilveku lokam, ka ari izstradajis virkni pasakumu personibas dabiskai izaugsmei. Šis praktiskas zinašanas ikviens var izmantot ikdiena, lai nomierinatu pratu, atbrivotos no negativam emocijam un iemantotu parliecibu un entuziasmu. Šis tehnikas ir palidzejušas tukstošiem cilveku atbrivoties no depresijas, ka ari vardarbigam un pašnavnieciskam tendencem. Viens no vina unikalakajiem "piedavajumiem" pasaulei kopš 1982. gada ir Sudarshan Kriya®, speciga elpošanas tehnika, kura butiski veicina individa fizisko, mentalo un emocionalu labsajutu. Miljoniem cilveku pasaule ir bijusi iespeja to piedzivot, tadejadi atjaunojot savu fizisko un emocionalo stabilitati.

Šri Šri Ravi Šankaram ir izteiktas vairakas atzinibas, piemeram, "Polaras zvaigznes" ordenis (augstakais Mongolijas Republikas apbalvojums), "Petera Liela" ordenis par ieguldijumu Krievijas Federacija (Krievijas Federacija), "Sant Shri Dnyaneshwara Pasaules miera balva" (Indija) un "Starptautiska humanitara premija" (ASV). Vinš ir uzstajies tados nozimigos starptautiskos forumos ka Apvienoto Naciju Organizacijas augstaka limena sanaksme par mieru (2000), Pasaules ekonomikas forums (2001, 2003), ka ari daudzos valstu nacionalajos parlamentos, valdibas un valsts institucijas.

Šri Šri Ravi Šankars ik gadu celo uz gandriz 40 valstim, paužot aicinajumu "globalizet" zinašanas. Ši aicinajuma butiba - visam nozimigakajam garigajam tradicijam ir kopeji merki un vertibas, kur ikviens iet pa sevis izveletu celu, vienlaikus cienot citu izveli. Vina vienkaršais vestijums ir, ka milestiba un gudriba var but paraka par naidu un ciešanam.

Intervijas CNN, BBC un citur:

https://www.youtube.com/watch?v=p-Sstlp1u7Y

https://www.youtube.com/watch?v=MNkhtEUxgGw