ART EXCEL – SVEOBUHVATNI SEMINAR ZA POSTIZANJE IZUZETNOSTI

ART EXCEL - program za postizanje izuzetnosti je radionica, namenjena deci uzrasta od 7 do 14 godina, koja nudi veštine potrebne za sva tri aspekta života – fizički, mentalni i duhovni.

To je izuzetno efektna obuka, prilagođena deci, o ljudskim vrednostima i veštinama za rukovođenje stresom.

Kroz igru, zabavu i smeh, deca uče vredne lekcije kako deliti sa drugima, kako raditi i igrati se u harmoniji i kako razviti osećanje pripadnosti. Na taj način im postaje sve lakše da izražavaju vlastitu ličnost i da se osećaju ugodno i prirodno čak i sa raznolikom grupom ljudi.

Na radionicama se uče elementi joge, efikasni i snažni procesi disanja, koji pomažu da se otklone strah, uznemirenost, depresija i druge neželjene emocije. Meditatacija, kao važna alatka koja pomaže da se razviju skriveni dečiji potencijali, čini sastavni deo programa.

Da se istinski dostigne izuzetnost u životu – to je umetnost. A istinsko merilo uspeha je srećno, zdravo, dobro prilagođeno dete koje je u stanju da se efikasno nosi sa životnim izazovima.

Deca ove tehnike mogu koristiti u raznim situacijama da bi postigla stanje smirenosti i opuštenosti. Ovim se podstiče razvoj ljudskih vrednosti kao sto su: radost, prijateljstvo, saosećanje, itd. koje usled stresa često bivaju potisnute.

Praktikovanjem ovih tehnika se uvećava mentalna jasnoća i usredsređenost. Pored toga, deca se lakše nose sa svojim emocijama i oslobođena stresa postižu bolje rezultate i izuzetnost u svim oblastima života - školi, u porodici, druženju i igri.

Nakon seminara deca pokazuju:

  • povećanje kreativnih veština,
  • poboljšanje pamćenja i koncentracije,
  • razvijenije liderske kvalitete,
  • jasnoću uma
  • bolje odnose sa drugima.

ART EXCEL program daje pravi smer dečijem entuzijazmu i dinamizmu i pomaže im da doprinesu društvu, čineći ih aktivnim i odgovornim bićima. (www.artoflivingyouth.org)

"Bolje spavam i nisam više ljuta."
- Sandra, učenica, Florida