JOGA u parkovima u Kotoru i Tivtu

Kao deo projekta NVO Expeditio (www.expeditio.me) kojim se ukazuje pažnja na različite mogućnosti korišćenja javnih prostora, Umjetnost življenja Crne Gore – The Art of Living Montenegro će imati cjelodnevne programe u gradskim parkovima Kotora i Tivta. Tokom tri dana u oba grada biće svim ljudima, bez obzira na godine i kondiciju, dostupno praktično upoznavanje za Jogom kao načinom za zdrav život:

9h Joga

12h Joga i tehnike disanja

15h Joga i tehnike disanja

18h Joga, tehnike disanja i meditacija

19h predavanje na temu kako vratiti i održavati dobro zdravlje i radost.

Kotor 15, 16. i 17. juni, Tivat 22, 23. i 24. juni

informacije@artofliving.me