Pomoć u prirodnim nepogodama

Sa svojom svetskom mrežom volontera, Fondacija Art of Living je često u prilici da brzo reaguje na nepogode (poplave, zemljotresi, cunami…) svuda u svetu, pružajući fizičku, mentalnu i meterijalnu pomoć. Zahvaljujući ovoj mreži, Art of Living Fondacija se izdvojila kao jedan od vodećih nosilaca rehabilitacije u slučaju nepogoda širom sveta.

Fondacija Art of Living, sa sestrinskim organizacijama, Internacionalnom asocijacijacijom za ljudske vrednosti (IAHV) and Vyakti Vikas Kendra India (VVKI), je preuzela na sebe odgovornost za rehabilitaciju društava pogođenih nasiljem i prirodnim nepogodama.

Velika pomoć na radu u rehabilitaciji, od cunamijem zahvaćenim područja do zemljotresa u Guđaratu, bili su volonteri Art of Living Fondacije, koji su rizikovali svoju bezbednost prilikom pružanja mentalne, emocijalne i materijalne pomoći ugroženima ovih katastrofa.

Hitna materijalna pomoć i služenje ugroženima

Art of Living pruža hitnu i materijalnu pomoći u periodu nakon katastrofa. To uključuje hranu, odeću, lekove i utočište. Lekari, savetnici i drugi fizički i mentalni zdravstveni stručnjaci, učestvuju u hitnom pružanju pomoći.

Kratkoročno oslobađanje od trauma

Za preživele, koji imaju ozbiljne fizičke i emocionalne traume, samo materijalna pomoć nije dovoljna. Ublažavanje trauma i pomaganje ljudima da se vrate u normalne tokove života je od suštinskog značaja. Studija o Art of Living programu za oslobađanje od stresa, rađena na velikoj grupi preživelih u cunamiju u severno-istočnoj Aziji, je pokazala značajno oslobađanje od post-traumatskih poremećaja od stresa u roku od samo četiri dana.

Dugoročna rehabilitacija

Istinsko oslobođenje od trauma se može dogoditi samo kada su preživeli potpuno rehabilitovani – fizički i emocionalno, na ličnom i društvenom nivou. Takođe, bitno da ugroženi imaju stalni izvor prihoda kako bi obezbedili sredstva za život. Da bi se ovo postiglo, naši volonteri rade u selima i sa lokalnim zajednicama, zidaju kuće, sanitarne čvorove, puteve, škole, centre za stručno osposobljavanje i drugu neophodnu infrastrukturu.