Seminari Znanja

Uz humor i pronicljivost, Šri Šri Ravi Šankar je oživeo znanje drevnih svetih spisa u vidu komentara čime je omogućio da se mudrost lako primeni u svakodnevnom modernom životu. Seminari Umetnosti življenja pružaju mogućnost pohađanja seminara znanja na kojima se prikazuju i diskutuju ovi komentari. Ovi materijali su dostupni za kupovinu u knjižarama Umetnosti življenja u video i audio izdanjima.

Aštavakra Gita

Jedan od najprosvetljenijih razgovora o prirodi stvarnosti.

Ašravakra Gita osvetljava drevni razgovor između mudraca Aštavakre i Đanake, kralja koji istovremeno ima svetovnu odgovornost i duboka spiritualna pitanja u vezi sa prirodom stvarnosti. "Šta je stvarnost?" pitao je Đanaka. Tako počinje najedinstveniji razgovor koji je ikada vođen na ovoj planeti. Kao da Aštavakra uzima Đanaku za ruku i vodi ga korak po korak u dublje nivoe razumevanja do prosvetljenja. Komentari Šri Šri Ravi Šankara otkrivaju ovu drevnu mudrost tako da može da zaživi u našim modernim životima.

Naradine Bakti Sutre

Inspiracija i praktični uvidi tragaocima za istinom.

Cvetanje ljubavlju za Božanskim naziva se Bakti. U izuzetnom prevodu originalnog teksta Bakti sutri, drevnog mudraca Narade, Šri Šri objašnjava rast i potpuni cvat Božanske ljubavi.

Patanđalijeve Joga Sutre

Vrhunski tekst o mehanizmu rasta svesti.


Šri Šri prevodi i tumači drevne joga sutre Mahariši Patanđalija i donosi na videlo duboku mudrost koja se nalazi u Patanđalijevim sanskritskim pasusima. Objašnjava nam kako da ovo znanje primenimo u svakodnevnim iskustvima i ukazuje na praktične Patanjđalijeve tehnike za postizanje jedinstva sa Božanskim.