Umjetnost življenja Crne Gore

Organizaciju je osnovao Gurudev Šri Šri Ravi Šankar, kao neprofitnu, obrazovnu i humanitarnu NVO (nevladina organizacija), koja radi na oslobađanju od stresa i humanitarnim inicijativama. Organizacija radi globalno u 151 državi.

Programi organizacije su vođeni Šri Šrijevom filozofijom mira: “Ukoliko nemamo um oslobođen od stresa i nenasilno društvo ne možemo dostići mir u svijetu.” Pomažući individuama da se oslobode stresa i postignu unutrašnji mir, Art of Living nudi programe eliminacije stresa koji uključuju tehnike disanja, meditaciju i jogu. Ovi program su pomogli milionima u svijetu da prevaziđu stres, depresiju i nasilne tendencije.

Art of Living širi mir u zajednicama kroz razne humanitarne projekte, uključujući konflikt rezoluciju, pomoc u katastrofama, održavanje ruralnog napretka, osnaživanje žena, zatvorsku rehabilitaciju, obrazovanje za sve i ekološku održivost.

Sestrinske organizacije

Art of living ima nekoliko sestrinskih organizacija koje su posvećene viziji oslobađanje od stresa i nenasilja u svijetu. Internacionalna organizacija za ljudske vrijednosti (IAHV), Ved Vignan Maha VidyaPeeth (VVMVP), Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir (SSRVM) i Vyakti Vikas Kendra India (VVKI), između ostalih, formulise i ostvaruje humanitarne programe Art of Living fondacije globalno.

Organizaciona struktura

Art of Living je mnogostrana organizacija sa jednom od najvećih baza volontera u svijetu. Internacionalno predstavništvo je smješteno u Bangaloru u Indiji. Globalno, organizacija radi kao Art of Living fondacija koja je osnovana 1989. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj. Od tada lokalni centri su osnovani širom svijeta. U organizacionoj strukturi Art of Living fondacije postoji odbor sa povjereništvom u trajanju od dvije godine. Dvije trećine odbora se mijenja svake druge godine. Svim učiteljima i članovima u prethodnim odborima Art of Livinga je dozvoljeno da nominuju novi odbor. Sve izvještaje regularno pregleda spoljni revizor. Sem troškova, nema dohodaka koji se koriste za dobrobiti kakva je plata ili slično. Programi organizacije direktno pomažu svoje humanitarne projekte. Prihodi od prodaje publikacija ili Ajurvedskih proizvoda su takođe usmereni na društvene inicijative.

Članstvo

CONGO (Konferencija NVO u konsultativnom statusu ECOSOC Ujedinjenih Nacija), Ženeva i Nj Jork

  • Međunarodna alijansa protiv gladi
  • UN Komisija za mentalno zdravlje i UN Komisija za starije, Nju Jork
  • Međunarodna unija za promociju zdravlja I edukaciju, Pariz
  • NGO Zdravstveni forum, Ženeva

Art of Living slavi

  • Nedelja ljudskih vrednosti u Luizijani – Februar 23, 2007
  • Nedelja ljudskih vrednosti u Baltimoru – Mart 25 - Mart 31, 2007
  • Nedelja ljudskih vrednosti u Kolumbiji – Mart , 2007
  • Dan Art of Living foundacije – Sirakusa – Maj 7, 2004

Organizacija je aktivna i registrovana u Crnoj Gori od 2009. godine kao Umjetnost življenja Crne Gore. Radi u nekoliko gradova: Podgorica, Nikšić, Kotor, Bar, Budva, Bijelo Polje, Tivat i Herceg Novi. Širom zemlje se održavaju predavanja u saradnji sa različitim organizacijama, institucijama ili pojedincima (fakulteti, škole, kulturni centri, festivali, studija za fizičke aktivnosti, nevladine organizacije, psiholozi, lekari, zaposleni u ministarstvima i lokalnim gradskim upravama i dr.) Najveći broj seminara održan je za opštu populaciju ljudi, među kojima su mnogi koji su se aktivno priključili ostvarenje misije organizacije i pomažu širenju ovih programa u svojim sredinama.

Specijalni seminari su održani sa korisnicima Psihijatrije u Kotoru, zavisnicima od droge i alkohola i zavisnicima sa zatvorskom kaznom, nakon čega je organizacija dobila zvanični dokument preporuke radu i inicijative za dalju saradnju od ove ustanove. Seminar je održan i sa roditeljima dece ometene u razvoju, okupljenih oko organizacije OAZA u Bijelom Polju.

Godine 2011. organizacija je imala edukativne radionice sa mladima na Festivalu “Sa druge strane” u Dodošima. Godine 2011. organizacija je imala edukativne radionice sa opštom populacijom u okviru Dana kreativnosti RUKE u Herceg Novom.

Rad organizacije se redovno predstavlja na elektronskim i štampanim medijima na inicijativu samih novinara kojima je program organizacije preporučen.

Godine 2010. smo imali humanitarnu akciju prikupljanja pomoći ljudima stradalim tokom zemljotresa u Kraljevu, Srbija.

 
Founded in 1981 by Sri Sri Ravi Shankar,The Art of Living is an educational and humanitarian movement engaged in stress-management and service initiatives. Read More