Vizija

 

Vizija Šri Šri Ravi Šankara je društvo oslobođeno od nasilja i stresa, što je pokazao brojnim uslužnim inicijativama. To je inspirisalo volontere širom svijeta da nastave rad na toj viziji uz njegovo liderstvo.

Šri Šri Ravi Šankar, osnivač Art of Living fondacije, inspirisao je hiljade ljudi širom svijeta. Imao je mnogo uloga za mnogo ljudi, kao ambasador humanizma, duhovni lider ili pregovarač za mir.

Za tri decenije Šri Šri Ravi Šankar zalagao se za:

*promociju ljudskih vrijednosti

*gajio je mađuvjersku harmoniju

*gradio jedinstvo unutar društva

*ohrabrivao socijalnu odgovornost

*stremio humanitarnim ciljevima.

Šri Šri Ravi Šankar je osmislio specijalne kurseve na kojima se uče efikasne i praktične tehnike za emotivno i psihičko blagostanje. On je preoblikovao tradicionalnu jogu i meditacije i ponudio ih u formi primjerenoj za 21 vijek. Pored oživljavanja drevne mudrosti, Šri Šri Ravi Šankar je takođe osmislio novu tehniku za ličnu i socijalnu transformaciju. To je Sudaršan Krija, koja je pomogla milionima ljudi da se oslobode stresa i otkriju unutrašnju rezervu energije i mira u svakodnevnom životu. Šri Šri Ravi Šankar putuje svijetom učeći ljude ove tehnike na Art of Living kursevima koji su dotakli živote miliona ljudi.

Šri Šrijev rad se obraća ljudima raznih nacionalnosti, uključujući i Ujedinjene nacije, korporativne menadžerske timove, zatvorenike, farmere i djecu u školama. Takođe nije neobično vidjeti ljude zaraćenih naroda da sjede jedni pored drugih na nekom od Šri Šrijevih programa ili predevanja.

Ljudi svedoče da Šri Šri vodi kroz sopstveni primjer, bilo da putuje u poplavljena područja da vidi rehabilitacione napore u Bihar-u, bilo da teži da omladinu priključi društvu da radi na socijalnom razvoju ili srijeće ljude na satsangu (skup ljudi sa muzikom i meditacijom) svake večeri i odgovara na pitanja o prevazilaženju životnih izazova. Njegov fokus je uvjek na gajenju ljudskih vrijednosti i građenju društvenog jedinstva, kroz njegovu filozofiju i ideju da je svijet jedna familija.

Šri Šri Ravi Šankarov život je priča o posvećenom naporu da pretvori ovaj ideal u stvarnost.