Айдас

Амьдралын бүрэн ойлголт үгүй байдал таныг айлгадаг. Хүмүүс хайрлах, бясалгах, үхэх мөн өөрөө өөрсдөөсөө айдаг. Харанхуйдал, ухаарал дутмаг байдал нь айх шалтгаан юм. Оршихуй, амин сүнс болох та үхлийн чанад гэдгээ цухасхан харахад, айдсыг үндсээр нь суга татна.