Аль хэдийнээ холбогдсон

Тэрхэн хоромд өөрийн зүгээс холбоог мэдрэхэд---та аль хэдийнээ холбогдсоноо мэд. Эс бөгөөс та энэ эрдэм мэдлэг, зам мөрд хаа байлаа ч ойрхон очихгүй.