Амин сүнс бол төв нь

Таны амин сүнс бол бүхий л хорвоо ертөнцийн бүтээлийн төв нь юм