Амьдрах урлаг

Таатай, таагүй нөхцөлд амьдрах нь амьдралын л нэг хэсэг. Харин эдгээр бүх нөхцөлд инээмсэглэхүй нь 'Амьдрах урлаг'.