Амьдрах урлагийн адислагчдаас ивээл хүсэх

Та яагаад өөртөө асуудлыг авч үлдэхийг хүснэ вэ? Явахын өмнө энд үлдээ орхи. Та энд асуудал бэрхшээлтэй ирж болох ч, буцаж явахдаа түүнтэйгээ явж болохгүй. -Шри Шри

Амьдрах урлагийн адислагчдаас адис онлайнаар хүсэх боломжтой боллоо! Дотны хайртай хүнийхээ сэтгэл зовоож байгаа асуудлуудаа бидэнд илгээнэ үү.  Бид түүнийг адислагч нар руу илгээнэ.