Амьдрах урлагийн багш бэлтгэх хөтөлбөр

Амьдрах урлагийн багш бэлтгэх хөтөлбөр нь дотроо илүү хүчирхэг өсөн дэвжих хийгээд нийгэмд үйлчлэх боломжоор таныг хангадаг.  Шри Шри Рави Шанкар мастерийн Амьдрах урлаг хөтөлбөрүүдийн багш болох суурийг уг курс тавьж өгдөг. Түүнийг дүүргэснээрээ та Амьдрах урлагийн Аз жаргалын хөтөлбөр,  yesplus, Yes! курсуудын эсвэл Art Excel Курсын багш болж болох юм. 

Тавигдах шалгуур: 

-     Та  Аз жаргалын хөтөлбөр,  yesplus, Yes! курсуудын эсвэл Art Excel Курсын багш болохыг хүсэх ёстой. 

-     Өдөр бүр Крияагаа хийдэг байх ёстой. 

-     Анхны Аз жаргалын  хөтөлбөрөө нэг жилийн өмнө хийсэн байна. 

-     20 хүрсэн байх ёстой.

-     Наад зах нь гурван дуугаа хураах курсууд, (2 курс нь байрлаж явагддаг курсууд, 1 курс нь  Гуружи нэг долоо хоногийн хугацаатай явагддаг курст)-д хамрагдсан байна.  

-     Хамгийн багадаа дөрвөн Аз жаргалын хөтөлбөр эсвэл yesplus курсуудэд курсын бүхий л хугацаанд оролцогчоор байлцсан болон оролцсон. (Энэ курсуудын хувьд сайн дураараа туслах хүсэлтээс гадна юм.) 

-     Сахаж самади бясалгалыг дүүргэсэн, өдөрт 2 удаа бясалгадаг байх хэрэгтэй. 

-     Аштавакра Гита суу билэгийн цувралын 33 бичлэгийг дуустал үзсэн, цаг тухайд хэрэглэдэг. 

-     Бакти сутранууд суу билэгийн цувралыг сонсон, цаг тухайд ашигладаг

-     Йога Патанжали судрануудын суу билэгийн цувралыг сонссон, цаг тухайд хэрэглэдэг. 

-    100% цагаан хоолтон

-    Архи, тамхи, мансууруулах бодис хэрэглээгүй (наад зах нь сүүлийн гурван сарын хугацаанд) байх.

-    Амьдрах урлагийн 2 Аз жаргалын эсвэл yesplus курсыг эхнээс нь дуустал нь зохион байгуулсан байх. (хүн элсүүлэх, байрыг олох, бүртгэлжүүлэх, курсын санхүү бүртгэлийг явуулах ) 

-    Амьдрах урлагийн болон/буюу yesplus курсуудэд  ТТС-ын эхний өдрийн байдлаар гэхэд өөрөө биечлэн, хамгийн багадаа 50 хүнийг элсүүлсэн байх эсвэл нэг сард 10-15 хүнийг элсүүлсэн байх. Элсүүлсэн хүмүүсийн холбоо барих  (утас болон и-мэйл), ямар хот, аймагт, он сар өдөртэй, ямар багш удирдсан зэрэг мэдээлэлтэй жагсаалтыг хөтлөн явуулж, өөртөө хадгална уу.  

-    Pre- ТТС  суусан байх ёстой бөгөөд  Pre-TTC багшаасаа захиа буюу тодорхойлолтыг авах ёстой.  

-    Pre-TTC болон ТТС хооронд наад зах нь 4 сарын зайтай байх ёстой. 

Энд дарж бүртгүүлэх буюу имэйл ttc@artofliving.org хандана уу.