Амьдрах Урлагийн Дээд Курс

Курсын нэр:

Амьдрах урлагийн Дээд курс

Байршил:

.....

Хаяг:


Улаанбаатар хот, Монгол улс

Курс эхдэх өдөр:

2011 оны .... сарын .... өдөр

Курс дуусах өдөр:

2011 оны .... сарын .... өдөр

Статус:

Хүчинтэй

 

Курсын хураамжийн талаар эндээс үзнэ үү.

 

 

 

Багшийн нэр/с:

Балвиндер  .................

Холбоо барих хүний нэр/с:

.........  ..................

Харилцах И-мэйл хаяг:

@yahoo.com, ........@maola.mn

 

Тайлбар

Харилцах:
Утас: ...................... 5000 500 39 (АУ оффисе)
Имэйл: ..............@yahoo.com 

www.maola.mn