Асар их баяр хөөр

Амьдралын эх булагтай холбогдох үед энэ илрэхүйг бүрхэж байсан бүх сэтгэлийн түгшүүр зовиур ховхрон унаж, бид дуулж, бүжиглэж сэтгэл хангалуун байх болно. Амьдрал үлэмжийн болох болно, үлэмжийн гэдэг нь баяр жаргалаар дүүрэн байхуй гэсэн үг юм.