Асуудал

Олон олон асуудал ирээд, шийдвэрлэгдээд, асуудал бүр амьдралыг ямар нэг замаар баяжуулж, таны хүч чадлыг нэмэгдүүлдэг.