Багш бэлтгэх курс “TTC”

БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТАНД СУУХАД ХАНГАХ УРЬДЧИЛСАН НӨХЦӨЛҮҮД

Тогтмол сатсанг, 7 хоног болгоны крияанд оролцдог, байнга дасгалаа хийдэг.

  • Дээд курст 2 болон түүнээс дээш суусан.
  • Нарада Бхакти судар, Аштавакра Гита, Патанжали Йога сударыг сонссон.
  • 6 таниулга яриа зохион байгуулсан
  • 4 түүнээс дээш үндсэн курс зохион байгуулсан, эсвэл тусалж шинээр 100 хүн суулгасан. Эсвэл үүнтэй ижил төрлийн тусгай төсөл, эсвэл хөтөлбөрт оролцсон. Үүнийг баталгаажуулсан Сева анкетыг онлайнаар бөглөнө.  www.ttcdesk.org эсвэл  дараах холбоосоор  орж http://ttcdesk.wordpress.com/  өргөдлийн маягтыг татан авч бөглөнө. Жич: 2012 оны 12 сард болох курсыг цаасаар бөглөнө.
Багшийн курсын тов зарлагдлаа.