Бидэнд буй нэгэн цэг

Биднээс огт холдуулж үл чадах төгс жаргал, хэзээд цэвэр ариун, бүрэн төгс наргиа хөөр, дээдийн жаргал хэвээр үлдсэн нэгэн цэг бий.