Би бол энэ бие биш.

Би энэ бие биш, би амин сүнс, би орон зай, би гандан буурашгүй, би хөндөгдөшгүй,  миний эргэн тойрон дахь хорвоогийн ороо бусгаа, "пракрити"-гаар сэвтээгүй толботоогүй гэх яг таг мэдлэг; энэ бие бүхлээрээ хөндий бөгөөд хоосон, энэ биен дэх ширхэг болгон өөрчлөгдөнө, өөрчлөгдөнө, өөрчлөгдөнө; сэтгэл өөрчлөгдөнө, өөрчлөгдөнө, өөрчлөгдөнө--энэ яг таг эрдэм мэдлэг уг эргүүлгээс гарах арга зам юм.