Бодол бол эх булаг

Үйлдэлийн эх булаг бодол, бодлын эх ундарга таны амин сүнс. Та өөрийнхөө тухай ямар л бодлыг хөхүүлэн дэмжинэ тэр зүг чиг рүү аваачина.