Бясалгал ба Төвлөрөл

Meditation And Concentration

Бясалгал нь эс төвлөрөхүй. - Шри Шри ...

Төвлөрөл бясалгалын дагалдах үр дүн нь юм. Бясалгал нь эс төвлөрөхүй.

Бясалгал төвлөрөл гэх ойлголт байдаг уу? Үнэндээ, энэ нь төвлөрөхүйн эсрэг. Ажил хийхэд бидэнд төвлөрөл хэрэгтэй бол, бясалгал хийхэд төвлөрөх хэрэггүй. Бясалгал сэтгэлийг сэргэг байлгаж, анхаарал төвлөрөлийг бий болгодог.

Хэрхэн яаж төвлөрөлийг нэмэгдүүлэх вэ?

Пранаяма сур. Сударшан Крия, бясалгал тогтмол хийснээр таны энергийн түвшин нэмэгддэг. Энергийн түвшин нэмэгдэхэд сэтгэл илүү тайван тогтуун болж, илүү  ихээр төвлөрдөг.