Бясалгал ба үхэл

Бясалгал хоосоныг мэдрэхүйтэй нэн ижилхэн. Бясалгалаар та зүгээр нэг бие биш, харин түүнээс илүү гэдгээ ухаардаг. Энэ нь үхлийн айдсаас бүрэн чөлөөлдөг.