ДОТООД ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Та эрх чөлөөгүй бол хайрлаж чадахгүй---эрх чөлөө эхний зүйл. Та эрх чөлөөтэй болоход нөхцөлгүйгээр хайрлаж чадна. Нөхцөлгүйгээр хайрлаж байж хийж буй зүйлдээ ур чадвартай болно.