Дээдийн жаргал

Мэдлэгт сэрсэн нэгний хувьд зовлонд өртөхөө больдог. Тэр дэлхийг огт өөрөөр хардаг. Түүний хувьд хорвоогийн юм болгон дээдийн жаргалаар дүүрэн, амин сүнсний нэг хэсэг нь юм.

For one who has awakened in knowledge, there is no more suffering. The world appears completely different. For him every inch of this creation is filled with bliss, is a part of the Self.