Дүрсгүй

Дүрсгүй таны амьдралыг, энэ дэлхийг ноёлож байна.  Бүх хорвоогийн бүтээл бүтээгч агуу их дүрсгүй. Агуу илүү том дүрсгүйн төв бол та бөгөөд үүнийг Бурхан, Ухамсар, Сэтгэл үгүй, Нирвана, Оюун санаа гэж юу гэж ч нэрлэж, ямар ч нэрээр дуудаж болох юм.