Йогын шинж

Нэгдэх шинж тэмдэг буюу иогийн шинж бол өөртөө очихуй, сэтгэл оршихуйдаа, эх ундаргадаа, төрөлхүйдээ амрахуй юм.