Нэг ухамсар

Бие, сэтгэл, оюун ухаан, сэтгэлийн хөдөлгөөн, ийго, амин сүнс болдог нь нэг л ухамсар юм. Яг л усны долгио болгон уснаас өөр юу ч биш лугаа адил, түүнээс л бүтсэн шиг---танд буй бүх юм нэг л ухамсараас бүтсэн.